شیدا http://leehifanclub.mihanblog.com 2020-03-29T20:33:08+01:00 text/html 2018-09-13T22:37:09+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی گلچین زیباترین شعر در مورد محبت http://leehifanclub.mihanblog.com/post/254 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد محبت,شعر در مورد محبت دوستان,شعر در مورد محبت و دوستی,شعر در مورد محبت و مهربانی,شعر در مورد محبت مادر,شعر در مورد محبت دوست,شعر در مورد محبت و عشق,شعری در مورد محبت,شعری در مورد محبت از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="حافظ" href="http://www.jesarat.com/anthology-of-love-poems-of-hafez" target="_blank" rel="noopener">حافظ</a>,شعر زیبا در مورد محبت,شعر درباره محبت و دوستی,شعر درباره محبت و مهربانی,شعر در مورد محبت مادر به فرزند,شعر در باره محبت مادر,شعر در مورد محبت به دوست,شعر درباره محبت دوست,شعری در مورد محبت,شعری کوتاه در مورد محبت,شعرهای زیبا در مورد محبت,شعر زیبا در باره محبت,شعر در وصف محبت,شعر در مورد محبت دوستان,شعر در مورد محبت,شعر در مورد محبت و دوستی,شعر در مورد محبت و مهربانی,شعر در مورد محبت مادر,شعر در مورد محبت دوست,شعری در وصف محبت,شعری در مورد محبت,شعری در مورد محبت از حافظ,شعری در مورد محبت,شعر زیبا در مورد محبت,شعر درباره محبت و دوستی,شعر درباره محبت و مهربانی,شعر در مورد محبت مادر به فرزند,شعر در باره محبت مادر,شعر در مورد محبت به دوست,شعر نو در وصف محبت,شعر زیبا در وصف محبت,شعر در وصف دوستی و محبت,شعر در وصف محبت مادر,شعری زیبا در وصف محبت,شعر کوتاه در وصف محبت,شعری کوتاه در مورد محبت,شعر محبت,شعر محبت و دوستی,شعر محبت مادر,شعر محبتی,شعر محبت خدا,شعر محبت امیز,شعر محبت و مهربانی,شعر محبت دوست,شعر محبت اهل بیت,شعر محبت به دوست,شعر درباره محبت و دوستی,شعر در مورد محبت و دوستی,شعر برای دوستی و محبت,شعر محبت مادر به فرزند,شعر محبت مادری,شعر محبت مادرانه,شعر در مورد محبت مادر,شعر محبت به مادر,شعر محبت به پدر و مادر,شعر درباره محبت مادر,شعر در وصف محبت مادر,شعر در مورد محبت مادر به فرزند,شعر بی محبتی,شعر های محبتی,شعر محبتی امام حسین,شعر محبتی امام رضا,شعر درباره بی محبتی,شعر زمزمه محبتی,شعر از بی محبتی,شعر درباره محبت خدا,شعر درباره محبت به خدا,شعر خداوندا محبت کو وفا کو,شعر در مورد محبت خداوند,شعر محبت به خدا,شعر در مورد محبت خدا,شعر درباره محبت و مهربانی,شعر در مورد محبت و مهربانی,شعر محبت دوستی,شعر محبت دوستی,شعر در مورد محبت دوستان,شعر محبت و دوستی,شعر در مورد محبت دوست,شعر محبت و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دوست داشتن" href="http://www.jesarat.com/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">دوست داشتن</a>,شعر درباره محبت اهل بیت,شعر در مورد محبت اهل بیت,شعر محبت به دوستان,شعر در مورد محبت به دوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت"><img class="alignnone wp-image-123602 size-full" title="شعر در مورد محبت" src="http://img.bisms.ir//2017/10/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت.jpg" alt="شعر در مورد محبت" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد محبت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">زیبا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">هنوز عشق</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">در حول و حوش چشم تو می چرخد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">از من مگیر چشم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دست مرا بگیر و کوچه های محبت را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">با من بگرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">یادم بده چگونه بخوانم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تا عشق در تمامی دل ها معنا شود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">یادم بده چگونه نگاهت کنم که تردی بالایت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">در تندباد عشق نلرزد</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/father-about-poems/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت</a></span></strong></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">آواز مهربانی تو با من</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">در کوچه باغهای محبت</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">مثل شکوفه های سپید <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سیب" href="http://www.jesarat.com/apple" target="_blank" rel="noopener">سیب</a></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">ایثار سادگی است</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">افسوس آیا چه کس تو را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">از مهربان شدن با من</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">مایوس می کند؟</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" rel="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت دوستان</a></span></strong></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">مادر، صفا و صمیمیت و صداقت،</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA"> گلابِ گلبرگ های وجود توست.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA"> عشق و ایمان در</span> <span lang="AR-SA">پیشانی بلند تو، موج می زند.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA"> چشمانت چلچراغ محبت است</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت و دوستی</a></span></strong></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">سیه چشمی، به کار عشق استاد،</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">به من درس محبت یاد می داد</span><span dir="ltr">!</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">مرا از یاد برد آخر، ولی من</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بجز او، عالمی را بردم از یاد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت و مهربانی</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">و اگر نمی توانیم، دست کم دیگران را آزار ندهیم. </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت مادر</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">اگر انسان</span><span lang="FA">ِ</span><span lang="AR-SA"> نخستین بودم </span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">برای گفتن از عشق</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">لب های تو را بر دیوار غار نقاشی می کردم.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">برای محبت،</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">دستانت را</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">و برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زیبایی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">زیبایی</a>،</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">موهایت را</span><span dir="ltr"> …</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">برای جنگ،</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">برای جنگ حتما چشمانت را می کشیدم.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت دوست</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">می دانی؟ </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">وقتی قبل از برگشتن فعل رفتنی در کار باشد </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">محبت خراب می شود</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">محبت ویران می شود</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">محبت هیچ می شود </span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت و عشق</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ما می توانیم ؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خیلی چیزها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به آدم های اطرافمون هدیه کنیم.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل عشق, لذت و محبت…!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اما لیاقت داشتن اینها رو,</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ما نمی تونیم بهشون بدیم!</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعری در مورد محبت</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">سر راحت ننهادی به سر بالینی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعری در مورد محبت از حافظ</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آسوده حریفی که ز مینای محبت</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا روز جزا می زد و مدهوش تو افتاد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر زیبا در مورد محبت</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو را <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دوست دارم" href="http://www.jesarat.com/sms-doset-darm-9" target="_blank" rel="noopener">دوست دارم</a></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بدون اینکه علتش را بدانم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">محبتی که علت داشته باشد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یا احترام‌ست</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یا ریا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر درباره محبت و دوستی</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای درج محبت به همان مهر و نشان باش</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر درباره محبت و مهربانی</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خودم را در آغوش گرفته ام</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نه چندان با لطافت</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نه چندان با محبت</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اما</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وفادار</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وفادار</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-محبت">شعر در مورد محبت مادر به فرزند</a></span></strong></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;">این طرفه بین که با همه سیل بلا که ریخت</span></p><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دل شکستن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خلقت انسان</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%a8/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%a8/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد تکاب</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد تلاوت قرآن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%b4/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%b4/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد تجریش</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد تجمل گرایی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%b7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%b7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد شرط</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%af%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%af%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد زخم دل</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%b9%d8%ab-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%b9%d8%ab-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد مبعث پیامبر</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر مصرف چای سبز و فشار خون پایین و بالا چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر خوردن آلو خشک در بارداری و فواید و مضرات آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص کندر در طب سنتی و از نظر امام رضا (ع)</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد خواص مصرف ترنجبین و نوزاد و کاهش زردی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد گل محمدی و سرماخوردگی و کاهش گلو درد</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص برگ سنا برای پوست و چگونگی مصرف آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خلخال</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد قدرت</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد روزی حلال</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%84%d9%82/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%84%d9%82/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خدمت به خلق</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%d8%a7%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%d8%a7%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خدمت صادقانه</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><p><br></p> text/html 2018-09-08T16:00:03+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی علائم و علت و درمان خانگی درد قلب در جوانان چگونه است http://leehifanclub.mihanblog.com/post/253 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان/">درد قلب</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان/" title="درد قلب" target="_blank" class="csslink">درد قلب</a> ,درد قلبی چگونه است,درد قلب و دست چپ,درد قلب نشانه چیست,درد قلب بعد از ورزش,درد قلبی,درد قلب هنگام نفس کشیدن,درد قلب ناشی از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress" title="استرس" target="_blank" class="csslink">استرس</a>,درد قلب+استرس,درد قلبی چگونه است,دردهای قلبی چگونه است,درد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack-heart" title="حمله قلبی" target="_blank" class="csslink">حمله قلبی</a> چگونه است,درد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack" title="سکته قلبی" target="_blank" class="csslink">سکته قلبی</a> چگونه است,درد قلبی چگونه دردی است,درد بیماری قلبی چگونه است</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-152688 size-full" title="درد قلب" src="http://img.bisms.ir/2018/05/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان.jpg" alt="درد قلب" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد درد قلب</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کسی که در قفسه سینه احساس درد دارد از کجا بداند درد قلبی است یا مشکلات جزیی دیگرمثل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stomach-ache" title="درد معده" target="_blank" class="csslink">درد معده</a> و …،چون در بسیاری از موارد درد های قفسه سینه فقط شامل دردهای قلبی نیست، و ممکن است دردهای خفیف و بی خطر باشند . در این بخش ، تکنیکی برای تشخیص درد قلبی داریم که می خوانیم و یاد می گیریم شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که نوعی حس سنگینی یا درد خفیف و مبهم در سینه‌‌تان داشته باشید و بترسید که آیا این دردی که دارید از قلب‌تان است یا چیز دیگری. اگر این مشکل را دارید حتما این مطلب را با دقت بخوانید چراکه پاسخ سؤالات‌تان را می‌توانید در این مطلب پیدا کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان/">علائم درد قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حمله قلبی ممکن است با یک یا چند مورد از علایم زیر همراهی داشته باشد: ۱٫ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/shortness-of-breath" title="تنگی نفس" target="_blank" class="csslink">تنگی نفس</a> ۲٫ تعریق سرد ۳٫ سرگیجه و ضعف ۴٫ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit" title="استفراغ" target="_blank" class="csslink">استفراغ</a> در صورتی که دردی با ماهیت گفته شده با یا بدون همراهی علایم فوق تجربه کردید، سریعا به اولین مرکز درمانی نزدیک خود مراجعه کنید تا اقدامات درمانی لازم برای شما انجام شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان/">علت درد قلب جوانان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تقریبا بیش از ۹۰ درصد دردهای سینه در افراد کمتر از ۳۵ سال، دردی غیرقلبی است و ۱۰ درصد ناشی از مشکلات قلبی است. در این حالت بیشترین مورد غیرکرونری (عروق قلبی) است که ممکن است بیماری دریچه‌ای یا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cramp" title="درد عضلات" target="_blank" class="csslink">درد عضلات</a> بین دنده ای مطرح باشد. اکثر دردهای قلبی در افراد کمتر از ۳۵ سال، ارتباطی با گرفتگی رگ‌های قلبی ندارد، درد قفسه سینه و درد قلبی در این سنین ممکن است به علت بیماری مادرزادی قلبی یا پرولاپس (افتادگی) ساده دریچه قلب باشد. قوی شدن عضلات سینه در پسرها و انجام ورزش‌هایی مانند وزنه برداری، بسکتبال و یا سایر ورزش‌های دستی و بدنسازی به شکل حرفه‌ای می‌تواند عامل ایجاد درد قفسه سینه باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان/">درمان خانگی درد قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بسیاری از افراد نمی دانند با مصرف کمی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" title="فلفل" target="_blank" class="csslink">فلفل</a> به راحتی از وقوع سکته های قلبی جلوگیری می شود.بر اساس گفته دانشمندان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/chili-pepper" title="فلفل قرمز" target="_blank" class="csslink">فلفل قرمز</a> تند یک داروی موثر در جهت کاهش بیماری های قلبی و عروقی است و این مکمل غذایی یک ماده شگفت انگیز محسوب می شود.دکتر کریستوفر می گوید:افرادی که دچار سکته قلبی شده اند با نوشیدن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> فلفل قرمز به صورت شگفت انگیزی این عارضه التیام می یابد و این مسئله بر پایه یک فرضیه بوده و به اثبات نرسیده است.فلفل قرمز دارای 90000 واحد اسکوویل است و این ماده از بروز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> جلوگیری می کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-خانگی-درد-قلب-در-جوانان/">درمان درد قلب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زانو زدن روی تخت: در مورد درد قفسه سینه، فورا زانو بزنید در این موقعیت، سر به صورت پایین، و باسن را در هوا قرار دهید. گاز به صورت خودکار از سیستم عبور می کندنوشیدن مایعات داغ: اگر درد به دلیل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/relief-of-bloating-and-flatulence" title="گاز شکم" target="_blank" class="csslink">گاز شکم</a> است، یک فنجان آب داغ و یا هر نوشیدنی گرم دیگر مانند چای بنوشید. در همان لحظه مایع داغ ، گاز را از بدن شما بیرون می کند درد قفسه سینه بهتر می شود.</span></p> text/html 2018-09-06T16:43:58+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی علت آبریزش بینی چیست http://leehifanclub.mihanblog.com/post/252 <p align="center"><a href="http://leehifanclub.mihanblog.com/post/252" target="" title=""><b>علت آبریزش بینی چیست</b></a></p><p align="center">،علت آبریزش بینی مداوم،علت آبریزش بینی مداوم،علت آبریزش بینی مداوم در کودکان،دلیل آبریزش بینی مداوم،علت آبریزش بینی و عطسه مداوم،علت آبریزش مداوم بینی کودک،علت آبریزش بینی،علت آبریزش بینی در تابستان،علت آبریزش بینی سگ،علت آبریزش بینی در صبح،علت آبریزش بینی در کودکان،علت آبریزش بینی هنگام غذا خوردن،علت آبریزش بینی زرد رنگ،علت آبریزش بینی نوزاد،علت آبریزش بینی طولانی مدت،دلیل آبریزش بینی در تابستان،علت آبریزش بینی و عطسه در تابستان،دلیل آبریزش بینی سگ،علت آبریزش بینی در سگ،علت آبریزش بینی در صبح ها،دلیل آبریزش بینی در صبح،علت آبریزش بینی صبحگاهی،علت آبریزش بینی اول صبح،دلیل آبریزش بینی اول صبح،علت آبریزش بینی صبح،علت آبریزش بینی هنگام صبح،علت آبریزش بینی در کودکان چیست،دلیل آبریزش بینی در کودکان،علت آبریزش بینی در كودكان،علل آبریزش بینی در کودکان،علت آبریزش بینی در کودک،علت آبریزش بینی کودکان،علت عطسه و آبریزش بینی در کودکان،دلیل آبریزش بینی کودکان،علت آبریزش بینی كودكان،علت آبریزش زرد رنگ از بینی،علت آبریزش بینی نوزادان،علت آبریزش بینی نوزاد 6 ماهه،علت آبریزش بینی نوزاد چیست،دلیل آبریزش بینی نوزاد،علل آبریزش بینی نوزاد،علت آبریزش بینی کودک،علت آبریزش بینی طولانی مدت در کودکان،دلیل آبریزش بینی طولانی مدت،علت آبریزش بینی به مدت طولانی<br></p><p align="center"><img title="آبریزش بینی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/he83.jpg" alt="آبریزش بینی" data-mce-src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/he83.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="center">به هنگام <a href="http://13bdar.ir/" target="" title=""><b>سرماخوردگی</b></a> ، سیستم ایمنی بدن مواد شیمیایی به نام میانجی التهاب تولید میکند، عناصر موجود در این مواد موجب اتساع یا باز شدن رگهای خونی و ترشح ماده‌ای لزج می‌شود در نتیجه بینی شروع به آبریزش میکند همچنین این مواد موجب بیشتر شدن عطسه و سرفه نیز میشود این کارها بینی یا گلو را تمیز میکنند، اما ویروس سرماخوردگی از بین نمی‌رود از سوی دیگر ، ویروس سرماخوردگی پخش میشود و افراد دیگری نیز به این بیماری مبتلا می‌شوند.</p><p align="center"><br></p> text/html 2018-09-03T11:03:20+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی علائم Anoreccia http://leehifanclub.mihanblog.com/post/251 <div align="center"> در این مقاله، ما خواهان آن هستیم که درباره بیماری Anoraksia صحبت کنیم. ما امیدواریم این مورد برای شما مهم باشد. Anorexie mentale یک اختلال خوردن است که در آن بیمار غذا می خورد. او خودداری می کند و گرسنگی می دهد. این روند، که معمولا با مصرف بیش از حد یک رژیم آغاز می شود، می تواند منجر به مرگ و میر ناشی از کاهش وزن شود. فقدان درک درستی از شکل بدن و تناسب اندام، و همچنین فشارهای اجتماعی و تصویربرداری نامناسب رسانه ای از وزن ایده آل، به عنوان علت بیماری مطرح می شود. بی اشتهایی با نشانه هایی مانند خوردن غذای کم کالری با کالری بسیار کم، قاعدگی، فشار خون پایین، کاهش چربی بدن، زردی و خستگی و افسردگی. اگر متخصصان را برای شروع درمان، بیماری قلبی و سایر مرگ و میر مراجعه نکنید. بی اشتهایی می تواند درمان شود و می تواند درمان شود. با مراقبت خوب، می توانید بر رژیم غذایی خود غلبه کنید و یک کودک سالم ببرید.<br>Anoreccia چیست؟<br><br>معنای واژگانی آنورکسیک از دست دادن شور و انگیزه است، اگر چه این تعریف به نوعی گمراه کننده است؛ زیرا افراد مبتلا به آنورکسیا اغلب از گرسنگی رنج می برند اما نمی خورند. این افراد خیلی از اینکه اضافه وزن دارند حتی اگر بسیار نازک باشند ترس دارند. به همین دلیل، آنها سعی می کنند وزن خود را با محدود کردن مصرف غذا و ورزش کاهش دهند. این مشکل زمانی قابل توجه است که وزن بدن 15٪ کمتر از وزن مطلوب آن باشد. اختلالات تغذیه ای مانند آنورکسیا در زنان بیشتر از مردان است. احتمال این بیماری در بازیگران، مدل ها، ورزشکاران است که ظاهر و وزن آنها مهم است، مانند کشتی، ژیمناستیک و غیره. این افراد تمایل دارند در مدرسه یا محیط کار بسیار خوب باشند اما از سوی دیگر با پیچیدگی و ترس ازدواج می کنند. این مشکل می تواند در هر زمان رخ دهد اما معمولا از سن بلوغ شروع می شود. علت اصلی Anorxia شناخته نشده است، اما محققان بر این باورند که ترکیبی از ویژگی های فردی، الگوهای تفکر، عاطفی، و همچنین عوامل زیست محیطی و محیطی می تواند باعث ایجاد آن شود. افراد مبتلا به انورکسیا غذا را به عنوان راهی برای اطمینان و اعتماد در زمان های دشواری در نظر می گیرند. احساس ناراحتی، ترس، خشم و تنهایی به پیشرفت این اختلال کمک می کند. انجمن هایی که دارای زیبایی با لاغری هستند و ظاهر افراد تاثیر زیادی بر گسترش این اختلال دارند. این اختلالات تغذیه ای ممکن است به علت تغییرات در سطح هورمون ها باشد.<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://leehifanclub.mihanblog.com/post/251" target="" title=""><b>علائم Anoreccia</b></a><br><br>* کاهش شدید وزن طی چند هفته یا چند ماه. * ادامه رژیم های کم کالری با کاهش وزن یا کاهش وزن. * توجه زیادی به غذا، کالری، مواد مغذی و یا غذا بدهید. * ترس زیاد از افزایش وزن. * عادات غذایی عجیب و غریب مانند خوردن گریه. * احساس. چاقی با لاغری * عدم توانایی به درستی ارزیابی وزن افراد * تاثیر وزن فرد بر ارزش فرد * ناامیدی، ترس و اضطراب و تحریک پذیری * دوره های نامنظم قاعدگی * پیگیری اسهال یا اسهال ادراری * بیماری های مکرر * لباس های شل برای مخفی کردن کاهش وزن * ورزش شدید و اضطراری * احساس بی ارزش و نا امید * خاموش * جامع و انزوا تشدید برخی از علائم فیزیکی مانند کاهش تحمل برای هوای سرد، موهای شکننده و ناخن، پوست خشک و زرد، کم خونی، یبوست، آرتریت، دندان تجزیه و تحلیل، رشد موهای نازک در سراسر بدن<br>عوارض ناشی از آنورکسیا<br><br>1 پوست خشک و ریزش مو 2 مشکلات کلیه و گوارشی 3 اختلالات قاعدگی غیر طبیعی. 4 خنک کننده بدن غیر طبیعی 5 اختلالات هورمونی، به ویژه هورمون های محلول در چربی 6 ضربان قلب ضعیف * آسیب بدن به ویژه قلب، مغز و کلیه * فشار خون، ضربان قلب و تنفس * ریزش مو * ضربان قلب نامنظم * کاهش استخوان (پوکی استخوان) * فروپاشی الکترولیت تعادل مرگ ناشی از گرسنگی شدید یا خودکشی<br>تفاوت بین Anorksia و Bolimia<br><br>بزرگترین تفاوت بین بی حسی و بولیمیایی این است که افراد مبتلا به Bulimia مقدار زیادی غذا مصرف می کنند و سپس آن را افزایش می دهند، اما افراد مبتلا به بی خوابی مقدار زیادی از آن را برای بالا بردن بیشتر می کنند.<br>تشخیص بی حسی<br><br>پنهان کردن، خجالت زدن و انکار یکی از نشانه های اختلال تغذیه ای است. اما به طور کلی، این مشکل ممکن است به مدت طولانی برای یک فرد شناخته نشود. اگرچه آزمایشات آزمایشگاهی قطعی برای تشخیص انوراسیا وجود ندارد، پزشک میتواند انواع آزمایشهای تشخیصی مانند آزمایش خون، بیماریها یا رادیولوژی را برای ارزیابی اثرات کاهش وزن در اندامهای بدن استفاده کند. اگر بیماری یا مشکل فیزیکی در یک فرد مشاهده نگردد، به روانشناس مراجعه کنید تا اختلال تغذیه ای شخص را از طریق طراحی مصاحبه و دیگر ابزارهای ارزیابی ارزیابی کنید.</div> text/html 2018-06-04T07:01:48+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی هپاتیت http://leehifanclub.mihanblog.com/post/250 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hepatitis">هپاتیت</a></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/hepatitis" title="هپاتیت" target="_blank" class="csslink">هپاتیت</a> c،هپاتیت b،هپاتیت a،هپاتیت چیست،هپاتیت چیست<span id="more-25805"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">هیپاتیت به معنی التهاب در پارانشیم کبد است و به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود. هیپاتیت انواع مختلفی دارد که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم:</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">نوع A: یک عفونت کبدی است که از طریق آب و غذای آلوده بوجود می‌آید. این بیماری مسری می‌باشد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">علائم؛ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" title="خستگی" target="_blank" class="csslink">خستگی</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a>، کم‌اشتهایی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/muscular-pain/" title="درد عضلانی" target="_blank" class="csslink">درد عضلانی</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/jaundice" title="یرقان" target="_blank" class="csslink">یرقان</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit" title="استفراغ" target="_blank" class="csslink">استفراغ</a> و درد در ناحیه‌ی شکم و کبد. این علائم معمولاً در کمتر از دو ماه و گاهی نیز تا شش ماه طول می‌کشد.<br> عوامل؛ آب و غذای آلوده، تماس فیزیکی و یا جنسی با افراد آلوده، هم‌جنس‌گرایی در مردان، ابتلا به ویروس «اِچ آی وی»، زندگی با افراد آلوده به این ویروس و استفاده از داروهایی که سلامت آن‌ها تضمین نشده‌اند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">این پدیده ممکن است عامل بیماری‌های دیگری چون نارسایی حاد کبد باشد و از راه آزمایشات خونی قابل تشخیص است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">درمان؛ هیچ درمان خاصی برای این نوع هیپاتیت شناخته نشده است و بدن فرد مبتلا، خودش این ویروس را از بین خواهد برد. در این زمان فرد باید در برابر آسیب‌ها وعوامل بیماری مقاوم باشد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">جهت پیشگیری، واکسن هیپاتیت«آ» فراموش نشود. مخصوصاً برای کودکان در سنین یک سالگی و بزرگتر و کارکنان آزمایشگاه‌ها که ممکن است با این ویروس مواجه شوند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">نوع B: عفونت کبدی خطرناکی است منجر به بیماری‌های کلیوی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/liver-failure" title="نارسایی کبد" target="_blank" class="csslink">نارسایی کبد</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/liver-cancer" title="سرطان کبد" target="_blank" class="csslink">سرطان کبد</a> و یا سیروز می‌شود که بیشتر در بزرگسالان رخ می‌دهد. این بیماری دو نوع حاد و مزمن دارد که نوع حاد آن کمتر از شش ماه و نوع مزممن آن بیشتر از شش ماه طول می‌کشد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">علائم؛ درد در ناحیه‌ی شکم، ادرار تیره رنگ، تب، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/درمان-درد-مفاصل-دست-و-پا-و-زانو/" title="درد مفاصل" target="_blank" class="csslink">درد مفاصل</a>، کاهش اشتها، خستگی، تهوع، یرقان و ضعف.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">عوامل؛ انتقال مایعات از بدن فردی به فرد دیگر(مثل خون و منی)، استفاده از سوزن مشترک، انتقال بیماری از مادر به جنین و هم‌جنس‌گرایی در مردان.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">غربالگری افراد سالم، آزمایشات خونی و آزمایشات عملکرد کبدی از راه‌های تشخیص این بیماری است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">نوع c : عفونتی ویروسی است که با حمله به کبد، در آن التهاب بوجود می‌آورد که معمولاً در مراحل اولیه علائمی ندارند. اما بعداً علائمی مشابه انواع دیگر هیپاتیت نمایان می‌شوند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">عوامل؛ تماس با خون آلوده، تزریق مواد مخدر، خالکوبی، ابتلا به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/aids" title="ایدز" target="_blank" class="csslink">ایدز</a> و تحت درمان دیالیز بودن(به مدت طولانی).</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">ادامه یافتن این بیماری ممکن است سیروز کبدی، نارسایی کبد و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> کبد را بوجود آورد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">برای درمان انواع هیپاتیت راه‌های مختلفی وجود دارد. گیاه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/silybum-marianum" title="خار مریم" target="_blank" class="csslink">خار مریم</a> یکی از راه‌های طب سنتی برای درمان هیپاتیت c است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">منبع:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">سایت خبری تحلیلی عصر ایران</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>درباره هپاتیت و علل آن چقدر می دانید؟</strong> </span></p> <p style="text-align: center;">نکته قابل ذکر است است که هپاتیت یعنی التهاب کبد و در میان عوام مردم به یرقان و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cachexy" title="زردی" target="_blank" class="csslink">زردی</a> شهرت دارد . در واقع با اهمیت ترین عوامل ایجادکننده آن ویروسها هستند . البته ویروسها موجودات بسیار ریزی هستند که از فرد آلوده به فرد سالم انتقال می یابند و برای رشد و تکثیر خود به یک موجود زنده نیاز دارند. واقعیت این است که تاکنون 6 نوع ویروس هپاتیت شناخته شده است که رایج ترین آنها ویروسهای هپاتیت آ (A) ، ب (B) و سی (C) هستند .لازم به ذکر است که عوامل دیگری مثل داروها ، بیماریهای ارثی و خود ایمنی و مصرف مشروبات الکلی نیز می توانند باعث هپاتیت شوند .</p> <p><a href="http://www.jesarat.com/hepatitis/"><img class="aligncenter" title="هپاتیت،راههای درمان هپاتیت" src="http://img.bisms.ir//2016/01/461556_821.jpg" alt="هپاتیت ، هپاتیت ب ، هپاتیت a ، هپاتیت چیست ، هپاتیت c" width="400" height="272"></a></p> <p style="text-align: center;">به یاد داشته باشید که ناقل بیماری هیپاتیت به کسانی گفته می شود که ویروس هپاتیت (ب) در خونشان به مدت بیش از 6 ماه وجود داشته باشد ، حال عمومی آنها خوب باشند و در بررسی آزمایشگاهی اختلالی در کار کبد آنان دیده نشود . لازم به ذکر است که در چنین شرایطی ویروس به صورت مسالمت آمیز در داخل بدن وجود دارد ولی آسیبی به کبد وارد نمیسازد .</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/hepatitis/"><img class="alignnone wp-image-25807 size-full" title="هپاتیت،راههای درمان هپاتیت" src="http://img.bisms.ir/2016/01/acute_hepatitis.jpg" alt="هپاتیت ، هپاتیت ب ، هپاتیت a ، هپاتیت چیست ، هپاتیت c" width="460" height="320"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>علائم بیماری هپاتیت را بشناسید</strong></span></p> <p style="text-align: center;">قابل توجه است که با اینکه در غالب موارد عفونت از مادران آلوده به نوزادان انتقال می یابد ، تا سالها علامتی دیده نمی شود .در بعضی موارد به دنبال هیپاتیت حاد ویروسی فرد دچار حالت ناقلی می گردد .در این افراد به دنبال علائم هپاتیت از جمله بی اشتهایی ، ضعف ، بی حالی ، پررنگی ادرار و زردی سیستم ایمنی بدن نمی تواند HBsAg را منفی سازد و بعد از 6 ماه با وجود بهبودی ظاهری فرد آلوده باقی می ماند .</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.jesarat.com/hepatitis/"><img class="aligncenter" title="هپاتیت،راههای درمان هپاتیت" src="http://img.bisms.ir//2016/01/ImageHandler.ashx_.jpg" alt="هپاتیت ، هپاتیت ب ، هپاتیت a ، هپاتیت چیست ، هپاتیت c" width="218" height="258"></a></p> <p>بهتر است بدانید که خوشبختانه تنها 10 درصد افراد مبتلا به هیپاتیت حاد ویروسی دچار حالت ازمان می شوند و ناقل هپاتیت باقی می مانند ولی متاسفانه در صورت انتقال عفونت از مادران به نوزادان ، در بیشتر&nbsp; موارد حالت ناقل پابرجا خواهد ماند و نوزادان آلوده امروزه خود آلوده کنندگان جامعه فردا خواهند شد&nbsp; پیشگیری<br> بهترین راه مسلح شدن افراد برعلیه ویروس هپاتیت است و استفاده از واکسن و رعایت دستورات بهداشتی است .</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/hepatitis/"><img class="alignnone wp-image-25808 size-full" title="هپاتیت،راههای درمان هپاتیت" src="http://img.bisms.ir/2016/01/h2_4.jpg" alt="هپاتیت ، هپاتیت ب ، هپاتیت a ، هپاتیت چیست ، هپاتیت c" width="330" height="260"></a></p> <p style="text-align: center;">بدنیست بدانید که واکسن هیپاتیت نوع ب که در حال حاضر استفاده می شود ، در واقع همان آنتی ژن ویروس هپاتیت ب HBsAg است که از خون ناقلین سالم بدست آمده و تغلیظ شده است . البته نوعی دیگری از واکسن وجود دارد که به روش ژنتیکی ( Recombinant ) تهیه شده است .در واقع&nbsp; واکسیناسیون اغلب در سه نوبت و به فواصل یک ماه و 6 ماه از تزریق اول صورت می گیرد .</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hepatitis-disease-number-factors/">هپاتیت،یک بیماری و چند عامل</a></span></strong></p> <p style="text-align: center;">به گزارش بی اس ام اس برای هپاتیت ویروسی تاکنون حداقل ۵ نوع ویروس شناخته شده است. در هپاتیت نوع A ویروس از طریق دستگاه گوارش فرد را آلوده می کند، حداکثر شیوع این بیماری بین سنین ۱۵ تا ۳۰ است. این ویروس به راحتی در جامعه منتشر می شود. محتمل ترین راه سرایت راه مدفوعی ـ دهانی از طریق تماس فردی است.ویروس عامل هیپاتیت B از طریق مایعات بدن، خون، مقاربت و در ماه های آخر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="حاملگی" target="_blank" class="csslink">حاملگی</a> از مادر به جنین منتقل می شود. هیپاتیت B در ۵ تا ۱۰ درصد مبتلایان تبدیل به حالت مزمن می شود و گاهی منجر به سرطان کبد می شود. هیپاتیت B در مردان شایع تر از زنان است. بیماری هیپاتیت B در افرادی مانند بیماران <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/thalassemia" title="تالاسمی" target="_blank" class="csslink">تالاسمی</a> و هموفیلی ها که به صورت مداوم خون و فرآورده های خونی دریافت می کنند، شایع تر است. بد نیست بدانید میزان سرایت ویروس هپاتیت نوع B، ۱۰۰ برابر ایذر است.هپاتیت نوع C از راه های خون، فرآورده های خونی آلوده، تزریقات و ابزار آلوده و همچنین از مادر به جنین سرایت می کند. بیماری هپاتیت C برخلاف هپاتیت B در اکثر موارد و بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد موارد به سمت مزمن شدن پیش می رود و تا زمانی که کبد را از بین ببرد، ادامه می یابد و فرد بیمار لزوما باید پیوند کبد شود. یکی از دلایل اصلی پیوند کبد در جوامع غربی ابتلا به هیپاتیت C است.هیپاتیت C در بین گروه های خاص مانند هموفیلی ها، تالاسمی ها و معتادان تزریقی شیوع بسیار بالاتری دارد. براساس آمار موجود ۴۰ تا ۵۰ درصد مبتلایان به هپاتیت C معتاد تزریقی هستند. تعدادی از بیماران هموفیلی ، بیماران تالاسمی (که قبل از سال ۷۵ خون گرفته اند) و بیماران دیالیزی نیز به این بیماری مبتلا هستند.خالکوبی، استفاده از سرنگ مشترک در جمعیت روستایی و محیط های بسته نظیر سربازخانه ها و خوابگاه های دانشجویی از رفتارهای پرخطر در افزایش شیوع هپاتیت C محسوب می شوند.</p> <div id="irc_mimg" style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><img id="irc_mi" class="alignnone" title="هپاتیت،یک بیماری و چند عامل" src="http://img.bisms.ir//2016/01/97_bisms.ir-2016-01-17.jpg" alt="هپاتیت ، هپاتیت ب ، هپاتیت a ، هپاتیت چیست ، هپاتیت c" width="350" height="208"></span></div> <p style="text-align: center;">ویروس هپاتیت D برای همانندسازی خود از ویروس هپاتیت B و امکانات سلول میزبان استفاده می کند. تقریبا ۱۵ میلیون نفر در دنیا آلوده به ویروس هپاتیت D هستند. این ویروس مانند هپاتیت B از طریق مایعات بدن انتشار می یابد. هر دو ویروس با یک روش مشترک به سلول میزبان متصل می شوند. یک فرد ممکن است به عفونت توام هپاتیت B و D مبتلا گردد. هپاتیت D در کودکان و افراد بالغ مبتلا به هپاتیت B ایجاد می شود.هپاتیت E مانند هپاتیت A از طریق روده منتقل می شود. تمام راه های ممکن انتقال این نوع از ویروس هنوز مشخص نشده است. اما راه مدفوعی ـ دهانی یک راه انتقال قطعی است. هپاتیت A بیشتر در بزرگسالان دیده می شود.هرچند ویروس های مختلفی می توانند باعث هپاتیت شوند، اما علائم بیماری در انواع مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند. بیشتر افرادی که به هپاتیت مبتلا می شوند علامت و شکایت مشخصی ندارند. اما بعضی افراد علائمی شبیه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/flu" title="آنفلوآنزا" target="_blank" class="csslink">آنفلوآنزا</a> دارند که عبارتند از: بی اشتهایی، تهوع و استفراغ، تب، ضعف، خستگی و درد خفیف شکم. علائمی که کمتر دیده می شوند شامل ادرار پررنگ و زردی چشم ها و پوست است. تنها راه کشف موارد مثبت از طریق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواندن-جواب-آزمایش-خون/" title="آزمایش خون" target="_blank" class="csslink">آزمایش خون</a> است.</p> <p style="text-align: center;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/lily" title="زنبق" target="_blank" class="csslink">زنبق</a> با تحریک کبد در درمان هپاتیت و یرقان مفید است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">زردی پوست در اثر عواملی چون <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/hypothyroidism" title="کم کاری تیروئید" target="_blank" class="csslink">کم کاری تیروئید</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="کم‌خونی" target="_blank" class="csslink">کم‌خونی</a>، التهاب لوزالمعده،&nbsp;هپاتیت و رژیم غذایی حاوی کاروتن(مثل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/carrot" title="هویج" target="_blank" class="csslink">هویج</a>) بوجود می‌آید.</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;">وقتی چربی کبد از حدی بیشتر می‌شود، بیمار به اختلال “<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fatty-liver-fatty" title="کبد چرب" target="_blank" class="csslink">کبد چرب</a> ملتهب” و حتی هپاتیت مبتلا می‌شود و پس از مدتی امکان دارد دچار&nbsp;نارسایی کبد گردد که به آن “سیروز کبدی” می‌گویند و علت اصلی آن کبد چرب ساده است.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بیشتر بخوانید :&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/thalassemia"><strong>تالاسمی چیست</strong></a></span></span></h3> </div> text/html 2018-04-29T10:35:43+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد فراق http://leehifanclub.mihanblog.com/post/247 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد فراق,شعر در مورد فراق یار,شعر در مورد فراق کربلا,شعر در مورد فراق پدر,شعر در مورد فراق دوست,شعر در مورد فراق مادر,شعر در مورد فراق کربلا,شعر در مورد فراق و دوری,شعر در مورد فراق و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%db%8c-%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c" title="جدایی" target="_blank" class="csslink">جدایی</a>,شعر در مورد فراق یار,شعری در مورد فراق یار,شعر درباره فراق یار,شعر زیبا در مورد فراق یار,شعر کوتاه در مورد فراق یار,شعر نو در مورد فراق یار,شعر سعدی در مورد فراق یار,شعری درباره فراق یار,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/anthology-of-love-poems-of-hafez" title="شعر حافظ" target="_blank" class="csslink">شعر حافظ</a> درباره فراق یار,شعر درباره فراق کربلا,شعر در مورد سوگ پدر,شعر در باره سوگ پدر,شعر درباره فراق پدر,شعری در مورد فراق پدر,شعری در مورد سوگ پدر,شعری در باره فراق پدر,شعر نو در مورد سوگ پدر,شعر زیبا درمورد سوگ پدر,شعر در مورد فراق دوستان,شعر درباره فراق دوست,شعری در مورد فراق دوست,شعر زیبا در مورد فراق دوست,شعر در مورد مرگ مادر,شعر در مورد مرگ مادر بزرگ,شعر در مورد سوگ مادر,شعر در باره فراق مادر,شعری در مورد مرگ مادر,شعر کوتاه در مورد مرگ مادر,شعر ترکی در مورد مرگ مادر,شعر زیبا در مورد مرگ مادر,شعر نو در مورد مرگ مادر,شعر درمورد فراق کربلا,شعر درمورد فراق یار,شعر در وصف فراق یار,شعری در وصف فراق یار,شعر در وصف فراق یار,شعر در وصف فراق,شعر در وصف فراق پدر,شعر در وصف فراق مادر,شعر در وصف فراق دوست,شعر در وصف فراق برادر,شعری در وصف فراق مادر,شعری در وصف فراق,شعر در وصف سوگ پدر,اشعار در وصف فراق پدر,شعری در وصف سوگ پدر,شعر در وصف مرگ مادر,شعر در وصف مرگ مادربزرگ,شعر در وصف سوگ مادر,شعری در وصف مرگ مادر,اشعار در وصف مرگ مادر,شعر زیبا در وصف مرگ مادر,شعری در وصف مرگ مادربزرگ,شعر نو در وصف مرگ مادر,شعر فراق,شعر فراق یار,شعر فراق دوست,شعر فراق الحبیب,شعر فراق عراقی,شعر فراق الصدیق,شعر فراق قصیر,شعر فراق پدر,شعر فراق یار,شعر فراق ووداع,شعر فراق یاران,شعر فراق یار <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87" title="عاشقانه" target="_blank" class="csslink">عاشقانه</a>,شعر در فراق یار,شعر درباره فراق یار,شعر از فراق یار,شعر زیبا فراق یار,شعر درد فراق یار,شعر برای فراق یار,شعر فراق دوستان,شعر درباره فراق دوست,شعر در فراق دوست,شعر در فراق دوستان,شعر بار فراق دوستان,شعر برای فراق دوست,شعر از فراق دوست,شعر در مورد فراق دوست,شعر در غم فراق دوست,شعر فراق الحبیب قصیر,شعر فراق الحبیب عراقی,شعر فراق الحبیبه لحبیبها,شعر فراق الحبیب فیس بوک,شعر فراق الحبیب نزار قبانی,شعر فراق الحبیب حزین,شعر فراق الحبیبه عراقی,شعر فراق الحبیب حزینه,شعر فراق الحبیب قصیر عراقی,شعر فراق عراقی قصیر,شعر فراق عراقی حزین,شعر فراق عراقی فیس بوک,شعر فراق عراقی فیس,شعر الفراق عراقی,شعر عراقی فراق الصدیق,شعر عراقی فراق الحبیبه,شعر عراقی فراق الاصدقاء,شعر عراقی فراق الاخ,شعر فراق الصدیق قصیر,شعر فراق الصدیق المیت,شعر فراق الصدیق عراقی,شعر فراق الصدیقه,شعر فراق الصدیقات,شعر فراق الصدیق فیس بوک,شعر فراق الصدیق الغالی,شعر فراق الصدیق قصیره,شعر الفراق الصدیق,شعر فراق قصیر عراقی,شعر فراق قصیر حزین,شعر فراق قصیر جدا,شعر فراق قصیر مصرى,شعر فراق قصیر مزخرف,شعر فراق قصیره,شعر فراق قصیر تویتر,شعر فراق قصیر 2015,شعر الفراق قصیر,شعر فراق پدر و مادر,شعر سوزناک در فراق پدر,شعر در فراق پدر,شعر غم فراق پدر,شعر در فراق پدر و مادر,شعر درباره فراق پدر,شعر برای فراق پدر,شعر درمورد فراق پدر,شعر در فراق پدربزرگ,شعر در فراق یار,شعر در مورد فراق یار,شعر در وصف فراق یار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق"><img class="alignnone wp-image-125276 size-full" title="شعر در مورد فراق" src="http://img.bisms.ir//2017/10/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق.jpg" alt="شعر در مورد فراق" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد فراق برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شربتی تلختر از زهر فراقت باید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا کند لذت وصل تو <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms-faramoshi-7/" title="فراموش" target="_blank" class="csslink">فراموش</a> مرا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">اگر تو باز نگردی</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">امید آمدنت را به گور خواهم برد</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">و کس نمی داند</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که در فراق تو دیگر</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چگونه خواهم زیست</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چگونه خواهم مرد!</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق یار</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چه رفته است که صبحی دگر نمی آید</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">“شب فراق به پایان مگر نمی آید؟</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق کربلا</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">جانا ز فراقِ تو، این محنتِ جان تا کی؟</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دل در غم عشقِ تو، رسوای جهان تا کی؟</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق پدر</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">شهره شهرم و بر میکده از شرح فراق</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">می‌خورم باده و بر بوسه مِی، بی‌هوشم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%b3%da%af%d8%b1%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق دوست</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">بگو چکار کنم؟</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">با فلفلی که طعم فراق می دهد</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">با دردی که فصل را نمی شناسد</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">با خونی که بند نمی آید</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">بگو چکار کنم؟</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق مادر</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">وحشت از ارتفاع قله ی بلند عشقت</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">مرا بر زمین پست فراقت میخکوب کرده</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">در ته درّه ی عمیق و ژرف <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3%db%8c" title="بی کسی" target="_blank" class="csslink">بی کسی</a></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%a8/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق مادر</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شربتی تلختر از زهر فراقت باید</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا کند لذت وصل تو فراموش مرا</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق کربلا</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">چه حکــــایت از فراقت کـــه نداشتــــــم ولیکن</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">تو چــــو روی بـــاز کردی در ماجــــرا ببستـــی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فراق">شعر در مورد فراق و دوری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فراق روی تو از شرح و بسط، بیرون است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زما مپرس، که حال درون دل، چون است</span></p> text/html 2018-04-09T06:36:13+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد دهه شصتی ها http://leehifanclub.mihanblog.com/post/246 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر در مورد دهه شصتی ها</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد دهه شصتی ها ،شعر درباره دهه شصتی ها،شعر دهه شصتی ها،شعر در مورد دهه شصتی ها،اشعار دهه شصتی ها،شعر برای دهه شصتی ها،شعر های دهه شصتی ها،شعر درباره دهه شصتی ها،شعر های دهه شصتی،شعر دهه 60،شعر دهه شصت،شعر های دهه 60،شعر کودکانه دهه 60،شعر های کودکانه دهه 60،شعر های کتاب فارسی دهه 60،دانلود شعر دهه 60،شعر بچگی دهه 60،شعر نوستالژی دهه 60،متن شعر دهه 60 نامجو،شعر دهه شصتی،شعر دهه شصت محسن نامجو،شعر دهه شصت سعید ضیا،شعر دهه شصتیا،شعر دهه شصتیها،شعر کودکانه دهه شصت،شعر برای دهه شصتی،شعر در مورد دهه شصت،شعر در مورد دهه شصتی ها</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-145010 size-full" title="شعر در مورد دهه شصتی ها" src="http://img.bisms.ir/2018/03/dahe-60.jpg" alt="شعر در مورد دهه شصتی ها" width="400" height="230"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد دهه شصتی ها برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی میگفت: این بچه های دهه شصتی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چه محترمن و با شعور و مشتی</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر در مورد دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من یک دهه شصتی از غافله جا مانده</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با نحسی پیشانی از معرکه ها رانده</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر درباره دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دیوارامون گلی بود تلفن هندلی بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کارامون هردلی بود گازمون کپسولی بود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پا بـــه پای کــــودکی هــایــــم بیـــا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کــفــــش هایت را به پا کن تا به تا </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قــاه قـــاه خــنـــده ات را ســـاز کن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> باز هـــم با خــنده ات اعــــجاز کن</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر در مورد دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بچه های روزهای سخت روزگارن </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روزهای درد و غم، نداری و بدبختی</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">اشعار دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک نسل پر از حسرت, بهر دگران عبرت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در بازی این جهان بازنده و بازانده</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر برای دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برقمون چراغ سیمی لامپ هامونم قدیمی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قفل درها خفتی بود یخچالامون نفتی بود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر های دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پا بکـــوب و لج کن و راضــی نشو </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با کســــی جـــز عشق همبازی نشو </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بچه های کوچــــــه را هـــم کن خبر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عـــاقــلی را یــک شب از یادت ببر</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر درباره دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نیستن اهل دک و پز و افاده </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یا ولگردی و انجام کارای بی فایده</span></p> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/">شعر در مورد پدر و مادر</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-رویا">شعر در مورد رویا</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-باغ">شعر در مورد باغ</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-پیری">شعر در مورد پیری</a></span></strong></h2> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر های دهه شصتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا بوده جهان بوده مثل پدر اما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا نوبت ماشد, شد مثل پدر خوانده</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه </a></span></strong><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">60</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هرچی بود خوش بود دلا بیخیال مشکلا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زیلوهامون شد قالی همه چی دیجیتالی</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه شصت</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خـــــالــه بازی کــن به رسم کودکی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> با هــــمان چـــــادر نــــماز پــولکی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> طـــعـــم چای و قــــــوری گلدارمان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> لـــــحــــظه های ناب بی تکرارمان</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر های دهه 60</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل آب زلال و پاکن بخدا </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرتا پاشون پر از حجب و حیا</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر کودکانه دهه 60</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ما مثل ” کوزت ” بودیم, او مثل تناردیه “</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در غیبت ” ژان والژان” بر پیکر ما رانده</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر های کودکانه دهه 60</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کابل، فیبر نوری شد همه چی بلوری </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شدحالا چشما وا شده اشکنه پیتزا شده</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر های کتاب فارسی دهه 60</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مــــادری از جـــنـــس باران داشتیم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در کــــــــنارش خواب آسان داشتیم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> یا پدر اســـــــــطوره دنــــــــیای ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> قـــــهرمــــــان باور زیبــــــــای ما</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">دانلود شعر دهه 60</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رسم و پیشه شون یه دنیا صداقته </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلاشون پر ازمهربونی، پر از رفاقته</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر بچگی دهه 60</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بیماری و بیکاری شد قسمت ما زیرا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">انگار که از اول بودیم پسر خوانده</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر نوستالژی دهه 60</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا با اون ور آب جوونا با آب و تاب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شب و روز چت میکنند یعنی صحبت میکنند</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">متن شعر دهه 60 نامجو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قصه های هـــــر شــب مادربزرگ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ماجـــرای بزبز قـــندی و گــــــرگ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> غصه هرگز فرصت جولان نداشت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خــنده های کــودکـــی پایان نـداشت</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه شصتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خلاصه نیستن مث بعضی بچه های امروز </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که جیب و کلاهشون پر از دوز و کلکه</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه شصت محسن نامجو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در عرصه این جهان شد جور نصیب ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چون حس کینه در مهمانی ناخوانده</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه شصت سعید ضیا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب نباتا قند شده پیکانا سمند شدهکوره </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ده ها راه دارن چوپونا همراه دارن</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه شصتیا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر کسی رنگ خودش بی شیله بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ثروت هــــر بچه قـــــدری تیله بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ای شریــک نان و گـــردو و پنیر !</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هـــمکلاسی ! باز دســــــتم را بگیر</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه شصتیها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بچه های روزهای سرد و گرم روزگار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مشقشون تصمیم کبری و دهقان فداکار</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر کودکانه دهه شصت</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر لحظه به صف بودیم, همواره به کف بودیم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل کنف بودیم, پیچیده و چیچانده</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر برای دهه شصتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">توی این بگو بخند عصر همراه و سمند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دل خوش سیری چند!!؟</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر در مورد دهه شصت</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یعنی بوی رب گوجه همسایه توی حیاط ، لواشک پهن کرده تو سینی و سفره رو پشت بوم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یعنی کلاسی 45نفر هر نیمکت سه نفر</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر در مورد دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نیستن اهل هیچ گونه شیله پیله </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یا که دروغ و حسادت و کینه</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر در مورد دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درمان و دوای ما در هنگام بیماری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک آبِ زیپو آن هم سرشناس به جوشانده!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر درباره دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">توکجایی سهراب؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب را گل کردند،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وچه با دل کردند،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زخمها بردل عاشق کردند،</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یعنی مشق شب نوشتن فقط با دوتا مداد :سیاه و قرمز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یعنی تلویزیون سیاه و سفید که فقط دوتا کانال می گیره</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">شعر در مورد دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ازخوبی و مهر و وفای این بچه ها </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر چی بگم بازم کمه ای خدا</span></p> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-پنجره">شعر در مورد پنجره</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-انتقام">شعر در مورد انتقام</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-انتظار">شعر در مورد انتظار</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/">شعر در مورد عروس و داماد</a></span></strong></h2> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7/">اشعار دهه شصتی ها</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این چرخ و فلک دائم تا شد عصبی قایم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با غیض و غضب ما را بی فاصله مالانده</span></p></div> text/html 2018-02-26T11:17:36+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی نعناع http://leehifanclub.mihanblog.com/post/245 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مضرات و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع">نعناع</a> در بارداری و طب سنتی و تنگی نفس</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></span></strong> به خواص <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9" title="نعناع" target="_blank" class="csslink">نعناع</a></strong></span> در <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a></span></strong> و طب سنتی و <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/shortness-of-breath" title="تنگی نفس" target="_blank" class="csslink">تنگی نفس</a></strong></span> می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیردجالب است بدانید که نعناع گیاهی خوشبو است با خواص دارویی و درمانی بسیار شگفت انگیز که در ادامه این مطلب به کاربردهای این گیاه در درمان بعضی بیماری ها می پردازیم. با ما همراه باشید و از خواص نعناع بیشتر آگاه شوید. بهتر است بدانید که نعنا گیاهی است از رده دولپه ای های پیوسته گلبرگ که سردسته تیره نعناعیان و از سبزی های خوراکی است. گفتنی است که این گیاه تمام اسانس ها و خواص <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/pennyroyal" title="پونه" target="_blank" class="csslink">پونه</a></span></strong> را نیز دارد؛ ولی برگ هایش کرک کم تری نسبت به پونه دارند و بریدگی های کنار برگ های آن بیش تر از پونه و اسانس آن نیز ملایم تر است. در واقع نعنا گیاهی است با ریشه هوایی و ساقه های مستقیم و چهارگوش ، و برگ های آن به طول 3 تا 5 سانتی متر ، متقابل ، نیزه ای یا دوکی است ، حاشیه ی آن دارای بریدگی های عمیقی است ، بریدگی های کناره آن نوک تیز است. کرک برگ های نعنا کم است. نعنا سبز اغلب در همه جای دنیا کشت می شود. این گیاه در نواحی شمال ایران و اطراف تهران به حالت وحشی و پرورشی می روید.استفاده از نعناع طعم خوبی به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stew-ghormesabzi" title="قرمه سبزی" target="_blank" class="csslink">قرمه سبزی</a> می دهد و یکی از گیاهان مفید برای استفاده در غذاها می باشد که علاوه بر طعم دهندگی غذا را نیز خوش عطر می کند<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19040 size-full" title="نعناع ، خواص نعناع , نعنا" src="http://img.bisms.ir//2015/12/نعنا-1.jpg" alt="نعناع ، خواص نعناع , نعنا" width="350" height="350"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع">نعناع</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خواص نعناع برای زن باردار و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-cold" title="سرماخوردگی" target="_blank" class="csslink">سرماخوردگی</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">انواع گیاهی نعناع ار بشناسید:</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گونه های نعناع</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blue" title="آبی" target="_blank" class="csslink">آبی</a></strong></span> – یا نعنای مرداب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای وحشی – یا نعنای ژاپنی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای آسیایی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای استرالیایی – نعنای رودخانه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای کانادنسیس</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای سروینا – پونه هارت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای برگاموت – نعنای لیمویی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای کریسپاتا – نعنای برگ چین دار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای کونینگامی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای داهوریکا –</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعنای باریک – نعنای دیمنیکا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص دارویی و کاربرد برگ نعنا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>خواص نعناع برای زن باردار و سرماخوردگی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همانطور که می دانید گیاه نعنا گیاهی است با طبع گرم و خشک که دارای خاصیت های فراوان دارویی می باشد و مصرف آن به اشکال مختلف از جمله تازه، خشک شده، اسانس، دمکرده، پودر و… امکان پذیر می باشد. بهتر است بدانید که&nbsp; برگ های خشک و نرم شده نعنا را برای خوشبو کردن و خوش طعم کردن ماست و دوغ و سرخ شده آن را در روغن که به نام نعنا داغ موسوم است برای خوشبو کردن برخی آش ها به کار می رود.در واقع&nbsp; برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" title="سوء هاضمه" target="_blank" class="csslink">سوء هاضمه</a></span></strong> میتوان از عرق نعنا یا دمکرده ی نعنا بعد از غذا استفاده کرد.همچنین یک نوشیدنی خوب، سرد و مفید برای تابستان نعنا است. 10 گرم نعنا را در یک لیتر آب جوشانده و میل کنید. هر روز استفاده نشود به علاوه&nbsp; یک گرم نعنا مانند <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a></span></strong> دم کرده میل شود ولی هر روز استفاده نشود.لازم به ذکر است که&nbsp; یک شیرپاک کن مناسب برای پوست های چرب: 20 گرم نعنای تازه، 20 گرم <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/parsley" title="جعفری" target="_blank" class="csslink">جعفری</a></span></strong> تازه خرد شده رادر 200 گرم شیرمخلوط نموده 12 ساعت بگذارید بماند. سپس صاف نموده در یخچال نگهداری کنید. این شیرپاک کن علاوه براین که چربی پوست را از بین می برد، برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a></span></strong> و لک هم مناسب می باشد. جالب است بدانید که برای جلوگیری از شپش، موهای خود را با جوشانده نعنا خوب بشویید. بهتر است بدانید که&nbsp; کسانی که <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" title="کلسترول" target="_blank" class="csslink">کلسترول</a></span></strong> دارند بعد از غذا و عصرها از دمکرده ی چای نعنا به مدت دو هفته در ماه میل کنند.در واقع&nbsp; دمکرده نعنا <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-concentration" title="غلظت خون" target="_blank" class="csslink">غلظت خون</a></span></strong> را طبیعی می کند.گفتنی است که جهت درمان درد گوش آب نعنا را با <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a></span></strong> مخلوط کرده، پنبه ای را به آن آغشته کرده، در آن بگذارید.اصولا برای درد قلب و خفقان، نعنا را با&nbsp; گیاه پرسیاوشان جوشانده، صبح و عصر میل شود.بهتر است هنگام تهیه ترشی برای این که آن ترشی برای اعصاب زیان آور نباشد، داخل آن نعنا بریزید.قابل توجه است که برای تقویت اعصاب، نان و پنیر و نعنا بسیار موثر است.گفتنی است&nbsp; اگر شیر در پستان جمع شده، نعنا را کوبیده با آرد <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barley" title="جو" target="_blank" class="csslink">جو</a></span></strong> مخلوط کنید، به صورت ضماد روی آن بگذارید.در واقع&nbsp; برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="بواسیر" target="_blank" class="csslink">بواسیر</a></span></strong> نعنا را کوبیده و بصورت ضماد بگذارید.جالب است که برای ورم بیضه و درد آن مانند شماره 14 عمل نمایی.در واقع جویدن برگ نعنا، در رفع <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/hiccough" title="سکسکه" target="_blank" class="csslink">سکسکه</a></span></strong> موثّر می باشد.قابل ذکر است که&nbsp; نعنا برای تسکین درد گوش موثّر است ؛ در اینصورت باید نعنا را با کمی عسل مخلوط نموده و اطراف گوش و لاله گوش و لاله گوش مالید تا مشکلتان کاملا حل شود<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19041 size-full" title="نعناع ، خواص نعناع , نعنا" src="http://img.bisms.ir//2015/12/نعنا-2.jpg" alt="نعناع ، خواص نعناع , نعنا" width="350" height="350"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع">خواص نعناع برای زن باردار</a></span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9">تاثیر فوق العاده نعناع بر روی معده</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دوست معده شما نعناع است.گفتنی است که منتول موجود در نعنا باعث می شود این گیاه خاصیت ضددردی نیز داشته باشد که به این منظور می توان اسانس نعنا را در محل درد مالید که باعث کاهش التهاب و درد خواهد شد.در واقع این گیاه یکی از بهترین مواد طبیعی در کمک به درمان انواع مشکلات گوارشی است و شاید بیشترین استفاده از نعنا برای کمک به درمان اختلالات گوارشی باشد.به بیمارانی که از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bloat" title="نفخ" target="_blank" class="csslink">نفخ</a></span></strong> شاکی هستند توصیه می شود نعنا را به صورت های مختلف از جمله تازه و دمکرده استفاده نمایید. همچنین مصرف روزانه حدود 10 سی سی عرق نعنا که با آب گرم رقیق شده باشد نیز در کاهش نفخ بسیار مفید است. بهتر است بدانید که مصرف روزانه دمکرده نعنا بعد از غذا برای درمان انواع مشکلات گوارشی و سوءهاضمه بسیار اثربخش است. جویدن نعنا پس از غذا نیز ضمن کمک به از بین بردن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bad-breath" title="بوی بد دهان" target="_blank" class="csslink">بوی بد دهان</a></span></strong> و از بین بردن التهاب لثه به بهداشت دهان و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/secrets-to-keep-teeth-white" title="دندان" target="_blank" class="csslink">دندان</a></span></strong> نیز کمک کرده و در هضم بهتر غذا نیز موثر است.به یاد داشته باشید که جویدن برگ نعنا در از بین بردن سکسکه نیز مفید است. دمکرده نعنا در کاهش انواع دردهای شکمی از جمله دردهای گوارشی، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bellyache" title="دل پیچه" target="_blank" class="csslink">دل پیچه</a></span></strong> و دردهای <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/menstruation" title="قاعدگی" target="_blank" class="csslink">قاعدگی</a></span></strong> نیز می تواند کمک کننده باشد. <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/massage-massage" title="ماساژ" target="_blank" class="csslink">ماساژ</a></span></strong> شکم با اسانس نعنا نیز دارای خاصیت کاهنده درد، بویژه در دردهای کولیکی نوزادان است. به این منظور باید اسانس نعنا را در جهت عقربه های ساعت و دور ناف ماساژ داد، این کار تا حد زیادی دردهای کولیکی نوزاد را بهبود می دهد. همچنین استفاده موضعی نعنا در افزایش طراوات پوست و از بین بردن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/acne" title="آکنه" target="_blank" class="csslink">آکنه</a></span></strong> ها نیز مفید است.به این منظور حدود 10 گرم نعنای تازه، 10 گرم جعفری تازه خرد شده و یک قاشق عسل را در 100 سی سی شیر تازه گرم مخلوط کرده و پس از سرد شدن از آن به عنوان یک محلول برای شست وشوی پوست صورت استفاده کنید. نوشیدن دمکرده نعنا ضمن خاصیت آرامبخشی در کاهش چربی و کلسترول خون نیز مفید است.در واقع چای نعنا یکی از بهترین نوشیدنی ها برای کاهش حالت <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a></strong></span> و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit" title="استفراغ" target="_blank" class="csslink">استفراغ</a></span></strong> بویژه در دوران بارداری است.بهتر است که کسانی که از نفخ و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a></span></strong> رنج می برند، می توانند صبح ها دمکرده نعنا، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/jujube" title="عناب" target="_blank" class="csslink">عناب</a></span></strong> و نبات میل کنند جالب است که بدایند که می توانید اثربخش بودن آن را در کاهش مشکل خود تجربه نماید..در فصل <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bahar" title="بهار" target="_blank" class="csslink">بهار</a></span></strong> می توانید نعنا یا پونه را که دارای خواص مشابه نعناست در دامان <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" title="طبیعت" target="_blank" class="csslink">طبیعت</a></span></strong> پیدا کنید و از مصرف آن لذت ببرید. کسانی که از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" title="حساسیت" target="_blank" class="csslink">حساسیت</a></span></strong> های فصلی یا <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-sinusitis-treated-and-how" title="سینوزیت" target="_blank" class="csslink">سینوزیت</a></span></strong> رنج می برند نیز می توانند از بخور نعنای تازه استفاده کنند که این بخور در باز کردن مجاری تنفسی و کاهش علائم حساسیت مفید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">(دکتر امیرهومن کاظمی – متخصص طب سوزنی و گیاهان دارویی)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>خواص نعناع برای زن باردار و سرماخوردگی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>دانستنی های عرق نعنا</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گفتنی است که بسیاری از مراجع و کتاب های مربوط در طب گیاهی، تاریخچه تقطیر و تولید عرق های گیاهی را ایران و مردم این کشور می دانند.به نظر می رسد که شروع تقطیر و استخراج رایحه گیاهان با تولید گلاب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/mohammadi" title="گل محمدی" target="_blank" class="csslink">گل محمدی</a></span></strong> آغاز شده و کم کم به مرحله کنونی تولید صدها نوع عرق گیاهی رسیده است.یکی از معروف ترین و رایج ترین عرق های گیاهی موجود در بازار ایران، عرق نعنا است که سۆال های بسیاری در مورد آن مطرح است و فواید بسیار زیادی دارد<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نحوه صحیح مصرف شربت نعناع</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19042 size-full" title="نعناع ، خواص نعناع , نعنا" src="http://img.bisms.ir//2015/12/نعنا3.jpg" alt="نعناع ، خواص نعناع , نعنا" width="350" height="350"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع">نعناع در بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>آیا میزان مصرف مشخصی برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/عرق-نعناع" title="عرق نعناع" target="_blank" class="csslink">عرق نعناع</a> وجود دارد؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اصولانه، معمولاً میزان استانداردی برای مصرف این عرق های سنتی وجود ندارد و نمی توان حجم کاملا مشخصی برای مصرف آن ها برای افراد در گروه های سنی و جنسی مختلف در نظر گرفت. البته می توان پیشنهاد کرد که اگر <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" title="احساس" target="_blank" class="csslink">احساس</a></strong></span> نفخ و دل درد داشتید، حدود یک استکان در هر وعده، عرق نعنا مصرف کنید. اگر غلظت و بوی عرق نعنا زیاد باشد، می توان به مصرف نصف استکان از آن هم بسنده کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">آیا منع مصرفی هم برای استفاده از عرق نعنا در افراد خاصی وجود دارد؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نه، فقط افرادی که به خود گیاه نعنا حساسیت دارند و با خوردن آن دچار واکنش های آلرژیک می شوند،نه <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a></strong></span> عرق نعنا، بلکه هیچ یک از محصولاتی را که بر پایه گیاه نعنا تولید شده است، نباید مصرف نمایند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>خواص نعناع برای زن باردار و سرماخوردگی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بهترین ظرف و مکان برای نگهداری از عرق نعنا چیست؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهتر است تمام عرق های گیاهی از جمله عرق نعنا در ظرف های شیشه ای نگهداری شود. از آنجا که شیشه های رنگی (مانند شیشه های سبز یا <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coffee" title="قهوه" target="_blank" class="csslink">قهوه</a></span></strong> ای) نور کمتری از خود عبور می دهند، استفاده از آن ها برای نگهداری از عرقیات از شیشه های شفاف بهتر است. پس از ظرف های شیشه ای، ظرف های فلزی (مانند ظرف های آلومینیومی) بهترین ظرف ها برای نگهداری از عرق ها هستند. این روزها برای پایین آوردن قیمت نهایی محصول از پلاستیک برای بسته بندی بطری های عرق استفاده می شود اما پلاستیک، برای نگهداری این محصولات مناسب نیست. به همین دلیل بهتر است یا عرقیاتی که در شیشه هستند بخرید یا آن ها را پس از خرید در ظرف های شیشه ای رنگی یا فلزی پاکیزه و بدون بو بریزید. تمام عرق های گیاهی باید در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب قرار بگیرند. اگر فروشنده ای عرق را بیرون از مغازه و در معرض آفتاب قرار داده بود، از خرید محصول او خودداری نماید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>خواص نعناع برای زن باردار و سرماخوردگی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بهترین زمان مصرف و نشانه فساد عرق های گیاهی چیست؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">معمولاً روی بسته بندی عرقیات سنتی تاریخ تولید و انقضا وجود ندارد و گاهی فقط تاریخ تولید روی بسته بندی نوشته می شود.بهتر است عرق های گیاهی را حداکثر 6 تا 12 ماه پس از تولید مصرف کنید تا از خاصیت آن ها بهره مند شوید. فساد عرق گیاهی را هم می توان از ظاهر آن متوجه شد. عرق سالم و عاری از آلودگی، کاملا شفاف است. وجود هر گونه کدورت یا رسوب در عرق های گیاهی می تواند نشان دهنده وجود آلودگی های میکروبی یا <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fungus" title="قارچ" target="_blank" class="csslink">قارچ</a></span></strong> و کپک، درون آن ها باشد و باید از مصرف چنین محصولاتی خودداری کرد. درمان <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" title="سردرد" target="_blank" class="csslink">سردرد</a></span></strong>، دردهای حاصل از رانندگی و علائم سرماخوردگی با نعنا فلفلی باید ذکر کرد که تا کنون حدود 34 گونه نعنا در جهان شناسایی شده که نزدیک به نیمی از این گونه ها در ایران رویش دارند.درواقع با وجودی که خوردن این گونه نعنا اثرات ضد درد خود را بر بدن اعمال می کند، ولی در سال های اخیر اسانس اینگونه نعنا استخراج و در صنعت داروسازی به صورت فرمولاسیون مایعی در می آید تا بتواند مورد استفاده ی مناسب تری قرار گیرد. محصول این گونه نعنا در ایران به نام”قطره ی منتول” موجود است که در کلیه داروخانه ها وجود دارد. قطره منتول یکی از موثرترین ضد دردهای موضعی برای سردرد، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/hand-pain" title="درد دست" target="_blank" class="csslink">درد دست</a></span></strong> و پا و کمر، و گرفتگی بینی حاصل از سرماخوردگی یا <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" title="خستگی" target="_blank" class="csslink">خستگی</a></strong></span> ناشی از کار و یا درد حاصل از رانندگی و غیره است که می تواند به چند طریق مورد استفاده قرار گیرد.البته این قطره موضعی بوده و به صورت تنفسی یا مالش بر روی اعضای بدن و یا به صورت ماساژ مورد استفاده قرار می گیرد.یکی دیگر از موارد مصرف قطره ی منتول در محیط های سربسته برای ضدعفونی کردن فضا و کاهش میکروب های سرماخوردگی، رفع خستگی و ایجاد <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a></span></strong> راحت می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>خواص نعناع برای زن باردار و سرماخوردگی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19039 size-full" title="نعناع ، خواص نعناع , نعنا" src="http://img.bisms.ir//2015/12/نعنا4.jpg" alt="نعناع ، خواص نعناع , نعنا" width="350" height="350"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع">نعناع در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #ff0000;">فواید نعناع قمی را بشناسید.</span><br> </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درمان نفخ، دل درد و اسپاسم با نعنا قمی در واقع محصولی که در ایران از این نوع نعنا به دست می آید، به نام “قطره کارمینت”(Carmint) است که می توان آن را با توجه کردن به خوراکی بودن نعنا، در تمام سنین (از نوزادان تا افراد مسن) بدون هیچ محدودیتی مصرف کرد محصولات حاصله از این گونه نعنا ضمن اثرات سریع از عارضه ی جانبی برخوردار نمی باشند و با داروها و غذاها تداخل نمی نمایند.نکته ی با اهمیت این است که&nbsp; درباره ی تاثیر محصولات نعنا برای درمان نفخ و دل درد این است که ترکیبات موجود در اسانس (رایحه)این گیاه در عرض چند دقیقه (حدود 10 تا 15 دقیقه) جذب می شوند و مشکلات حاصله را مهار می کنند،و همچنین در صورتی که هم زمان با مصرف غذا خورده شوند از ایجاد نفخ و دل درد جلوگیری می کنند، بنابراین دارای خاصیت درمانی بوده و مانع نفخ و دل درد می گردند خوردن نعناع عوامل ضد پیری را در بدن به تاخیر می اندازد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به جای خاراندن زخم ناشی از گزیدگی حشرات، چند قطره روغن نعناع روی آن بچکانید. این روغن تاثیر خنک کننده دارد و با گردش خون به روند بهبود سرعت می بخشد. خمیردندان حاوی روغن نعناع نیز موثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قابل ذکر است که برای معطر کردن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/green-tea" title="چای سبز" target="_blank" class="csslink">چای سبز</a></span></strong> می توان به آن مقداری گل یاس، گل سرخ، گل بهار <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC" title="نارنج" target="_blank" class="csslink">نارنج</a></span></strong>, نارنج، نعنا، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/true-cardamom" title="هل" target="_blank" class="csslink">هل</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong>لیمو</strong> </span>خشک یا تازه، چند پر <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/saffron" title="زعفران" target="_blank" class="csslink">زعفران</a></span></strong> (بسته به علاقه و ذائقه ) را به صورت ترکیبی یا به تنهایی اضافه نمود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چای نعناع را خانم‌ها بنوشند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تحقیقات جدید پژوهشگران بیانگر این مسئله است&nbsp; که دم‌کرده این گیاه می‌تواند تاثیر فراوانی در کاهش رشد موهای زاید زنان داشته باشد و این در حالی است که این چای می‌‌تواند میل جنسی را در مردان کاهش دهد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cocoa-bean" title="کاکائو" target="_blank" class="csslink">کاکائو</a></span></strong> : در واقع برای طعم دادن به <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/dark-chocolate" title="شکلات" target="_blank" class="csslink">شکلات</a></strong></span> نیز از اسانس های <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/orange" title="پرتقال" target="_blank" class="csslink">پرتقال</a></span></strong>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/white-mulberry" title="توت" target="_blank" class="csslink">توت</a></strong></span>‌فرنگی، نعناع، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coconut" title="نارگیل" target="_blank" class="csslink">نارگیل</a></strong></span>، یا انواع مغزها استفاده می‌گردد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به جای اینکه برای کسب انرژی به مصرف بیش از اندازه ی قهوه رو بیاورید بهتر است صبح ها به چای چند قطره روغن <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fennel-flower" title="سیاه دانه" target="_blank" class="csslink">سیاه دانه</a></strong></span>، کمی عسل و چند پر نعناع اضافه کنید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در مطلب <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/gastritis" title="ورم معده" target="_blank" class="csslink">ورم معده</a></span></strong> می خوانیم : خوراکی های دارای اثر ضد نفخ شامل: <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fennel" title="رازیانه" target="_blank" class="csslink">رازیانه</a></strong></span>، شوید، بابونه، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/basil" title="ریحان" target="_blank" class="csslink">ریحان</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/garlic" title="سیر" target="_blank" class="csslink">سیر</a></strong></span> ،نعناع و مریم گلی می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در واقع&nbsp; برای سوء هاضمه میتوان از عرق نعنا یا دمکرده ی نعنا بعد از غذا استفاده کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">«کسانی که دچار <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/heartburn-and-solutions" title="ترش کردن معده" target="_blank" class="csslink">ترش کردن معده</a></span></strong> هستند، باید از خوردن غذای پرچرب پرهیز کنند. چربی‌ها دیرتر از مواد کربوهیدرات‌دار و قندی از معده تخلیه می‌شوند و به همین دلیل، احتمال بازگشت محتویات معده به مری را بیشتر می‌کنند. غذاهایی هم هستند که انتهای تحتانی مری را شل می‌کنند و باید از مصرف‌شان خودداری کرد؛ مثل شکلات، نوشابه‌های کافئین‌دار، چای، قهوه، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/onion" title="پیاز" target="_blank" class="csslink">پیاز</a></span></strong>، سیر و نعناع.»</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نعناع! چیزی که همه فکر می‌کنند برای ریفلاکس معده خوب است ولی دکتر حسینی معتقد است نعناع به دلیل خاصیت شل‌کنندگی انتهای مری می‌تواند این عارضه را تشدید کندبه مقدار مساوی <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/caraway" title="زیره" target="_blank" class="csslink">زیره</a></span></strong> و نعنا و انیسون را بجوشانید و هفت قطره روغن سیاه دانه به آن اضافه کنید. سپس با عسل خالص آن را شیرین کرده و در موقع دل پیچه و دل درد آن را بنوشید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای تسکین <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/toothache" title="دندان درد" target="_blank" class="csslink">دندان درد</a></span></strong>؛ گذاشتن پنبه‌ای با کمی روغن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/clove" title="میخک" target="_blank" class="csslink">میخک</a></span></strong> در پشت دندان، قرار دادن پنبه‌ای روی دندان که آغشته به مخلوطی از سس <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/zanjebil" title="زنجبیل" target="_blank" class="csslink">زنجبیل</a></strong></span> و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" title="فلفل" target="_blank" class="csslink">فلفل</a></span></strong> باشد. محلول آب <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/table-salt" title="نمک" target="_blank" class="csslink">نمک</a></span></strong>(در هنگام عفونت)، مصرف دم‌کرده‌ی نعناع، استفاده از آب اکسیژنه(در هنگام دندان درد به همراه بدمزگی دهان و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a></span></strong>، با تجویز پزشک)، استفاده از یخ(به عقیده‌ی گذشتگان وقتی یخی بین انگشت سبابه و شست قرار گیرد، اعصاب انگشت پیغام سرما را به مغز و سپس برای آرام شدن درد به دندان می‌رسد.)، چکاندن چند قطره از عصاره‌ی وانیل بر روی محل درد، جویدن سیر، استفاده از صمغ‌مر(بصورتیکه یک قاشق چای خوری از پودر مر در دو فنجان آب به مدت 30 دقیقه جوشانده و سپس خنک شود و برای هر بار استفاده، یک قاشق چای خوری از این دارو در یک فنجان آب ریخته و 5 تا 6 بار در روز غرغره شود.)، شستن دندان با محلول 30 قطره اسانس نعنا با یک چهارم لیوان آب بصورت سه بار در روز، استفاده از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/lemon" title="لیمو ترش" target="_blank" class="csslink">لیمو ترش</a></strong></span>، گذاشتن پیاز خورد شده روی دندان و مصرف <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sesame" title="کنجد" target="_blank" class="csslink">کنجد</a></span></strong>.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای درمان <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ulcers-ulcers" title="زخم معده" target="_blank" class="csslink">زخم معده</a></span></strong> پرهیز از مصرف برخی خوراکی‌ها لازم است مانند(مثل غذاهای پرچربک، کلم، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fodder-radish" title="ترب" target="_blank" class="csslink">ترب</a></span></strong>، تربچه، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cucumber" title="خیار" target="_blank" class="csslink">خیار</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/turnip" title="شلغم" target="_blank" class="csslink">شلغم</a></strong></span>، پیاز و <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/scallion" title="پیازچه" target="_blank" class="csslink">پیازچه</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/watermelon" title="هندوانه" target="_blank" class="csslink">هندوانه</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cherry" title="گیلاس" target="_blank" class="csslink">گیلاس</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/greengage" title="گوجه سبز" target="_blank" class="csslink">گوجه سبز</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/peach" title="هلو" target="_blank" class="csslink">هلو</a></strong></span>، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/olive" title="زیتون" target="_blank" class="csslink">زیتون</a></span></strong>، ماهی دودی و نمک، کاهش مصرف چای و قهوه و نوشابه‌های گازدار، دور کردن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress" title="استرس" target="_blank" class="csslink">استرس</a></span></strong> و ناراحتی از خود، پرهیز از مصرف دخانیات، مصرف عسل، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/almond" title="بادام" target="_blank" class="csslink">بادام</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/banana" title="موز" target="_blank" class="csslink">موز</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/liquorice" title="شیرین بیان" target="_blank" class="csslink">شیرین بیان</a></strong></span>، نعناع و بابونه.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درمان <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/dental-plaque" title="جرم دندان" target="_blank" class="csslink">جرم دندان</a></span></strong> ؛ جویدن برگ‌های مریم گلی، ترکیب روغن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/mustard" title="خردل" target="_blank" class="csslink">خردل</a></span></strong> و پودر <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/turmeric" title="زرد چوبه" target="_blank" class="csslink">زرد چوبه</a></span></strong> و نمک، ماساژ دندان با ترکیب پودر گیاه <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/lily" title="زنبق" target="_blank" class="csslink">زنبق</a></span></strong> و نعناع، مصرف میوه‌ها و سبزیجات(مثل <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/carrot" title="هویج" target="_blank" class="csslink">هویج</a></span></strong>، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/strawberry" title="توت فرنگی" target="_blank" class="csslink">توت فرنگی</a></span></strong>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/wild-celery" title="کرفس" target="_blank" class="csslink">کرفس</a></strong></span> و <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apple" title="سیب" target="_blank" class="csslink">سیب</a></strong></span>)، مسواک زدن(حداقل دو بار در روز) و استفاده از خمیردندان ضد جرم.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/home-treatment-of-gingivitis" title="درمان ورم لثه" target="_blank" class="csslink">درمان ورم لثه</a></span></strong>؛ شستن دهان با محلول آب گرم و نمک یا آبلیمو، ماساژ لثه‌ی متورم شده با دست و یا پنبه(پنج دقیقه در روز)، ماساژ لثه با ترکیب نمک یا جوش شیرین به همراه کمی زردچوبه، کشیدن پوست لیمو به لثه، قرار دادن پنبه‌ی آغشته به چند قطره از روغن میخک، مصرف سبزیجات و میوه‌ها، روغن نعنا، بابونه، مصرف چای سبز، مسواک زدن مرتب و استفاده از نخ دندان.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-نعناع">نعناع</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-02-19T11:14:54+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی تخم گشنیز و لاغری http://leehifanclub.mihanblog.com/post/244 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">نحوه مصرف <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-لاغری-با-گیاهان-دارویی/">تخم گشنیز و لاغری</a> با گیاهان دارویی</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>نحوه مصرف <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/" title="تخم گشنیز و لاغری" target="_blank" class="csslink">تخم گشنیز و لاغری</a> با گیاهان دارویی در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coriander-seeds" title="تخم گشنیز" target="_blank" class="csslink">تخم گشنیز</a> ,تخمه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coriander" title="گشنیز" target="_blank" class="csslink">گشنیز</a>,تخمه گشنیز,خواص تخمه گشنیز,خاصیت تخمه گشنیز,فواید تخمه گشنیز,خواص تخمه گشنیز,گشنیز و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a>,گشنیز لاغری,گشنیز برای لاغری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نحوه مصرف تخم گشنیز و لاغری با گیاهان دارویی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-لاغری-با-گیاهان-دارویی/"><img class="alignnone wp-image-142119 size-full" title="تخم گشنیز , گشنیز و لاغری , گشنیز لاغری , گشنیز برای لاغری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/تخم-گشنیز-و-لاغری-1.jpg" alt="تخم گشنیز , گشنیز و لاغری , گشنیز لاغری , گشنیز برای لاغری" width="360" height="236"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به نحوه مصرف تخم گشنیز و لاغری با گیاهان دارویی می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">زنانی که در دوران عادت ماهیانه خونریزی زیادی دارند حتما گشنیز بخورند. کافیست 6 گرم گشنیز (دانه) را در 500 میلی گرم آب بجوشانید و ان را میل کنید. میتوانید کمی شکر هم به آن اضافه کنید. برای کاهش نیروی جنسی و نعوظ مزاحم می توانید گشنیز مصرف کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-لاغری-با-گیاهان-دارویی/">تخم گشنیز</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">داروهای گیاهی از سه طریق به کاهش وزن کمک می کنند: ۱) از طریق دفع سریع غذا و غیر قابل دسترس کردن غذا برایجذب بدن که می توان از داروهای (ملین ـ مسهل ـ مدر )استفاده کرد مانند:سنا –<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/carum-copticum" title="زنیان" target="_blank" class="csslink">زنیان</a> ـ گل راعی ـ ختمی ـ گلسرخ و…… ۲) از طریق سوخته شدن چربیها(بالا بردن کار غده تیروئید):انیسون ـ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/caraway" title="زیره" target="_blank" class="csslink">زیره</a> ـ خرگوشک ـ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fennel-flower" title="سیاه دانه" target="_blank" class="csslink">سیاه دانه</a> و……. ۳) مواد محلل چربیها و غیر قابل نفوذ آنها در بدن: <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" title="سرکه" target="_blank" class="csslink">سرکه</a>(<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apple" title="سیب" target="_blank" class="csslink">سیب</a>) ـ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/green-tea" title="چای سبز" target="_blank" class="csslink">چای سبز</a> ـ ترشیجات و…..</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">میتوانید سی گرم از آب کشنیز خام را به همراه شکر میل کنید. این معجون برای درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/insomnia" title="بی خوابی" target="_blank" class="csslink">بی خوابی</a> مفید است. البته مقدار زیاد ان نیز سستی زیاد می اورد. همچنین گشنیز خلط آور است. برای نرم شدن سینه تخم گشنیز را به صورت جوشانده میل کنید. از خواص گشنیز اینست که تخم گشنیز بادشکن است و غذا را هضم می کند. گشنیز نشاط آور و نیرو دهنده قلب است. پس آن را <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms-faramoshi-7/" title="فراموش" target="_blank" class="csslink">فراموش</a> نکنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-لاغری-با-گیاهان-دارویی/">گشنیز و لاغری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نسخه های طلایی لاغری: ۵۰گرم سیاه دانه+۵۰گرم زیره سیاه+۲۵ گرم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/magnesia" title="طباشیر" target="_blank" class="csslink">طباشیر</a>+۲۵گرم تخم گشنیز+۲۵گرم هلیله سیاه+۲۵گرم لاک مغسول +۵۰ گرم زنیان مواد گیاهی فوق رااز عطاری مورد اعتمادخود خریداری نموده کاملا پودرکرده روزی نصف قاشق چایخوری باعسل وآب گرم میل کنید.اگر بد دارو هستید کپسولهای خالی از لوازم بهداشتی تهیه نموده آنها را پر کنید و روزی یک تا دو کپسول به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c" title="فاصله" target="_blank" class="csslink">فاصله</a> ۸ساعت میل کنید. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apple-vinegar" title="سرکه سیب" target="_blank" class="csslink">سرکه سیب</a> را باروغن کرچک به مقدار کم روی شکم وناحیه ران <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/massage-massage" title="ماساژ" target="_blank" class="csslink">ماساژ</a> دهید(تا۳ماه)روزی یک بار به مدت ۱۰ دقیقه. سعی کنید مصرف مواد غذایی حاوی نشاسته را به حداقل ممکن برسانید. اگر مشکل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a> ندارید از دم کرده <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> سبز روزی یک تا دو فنجان استفاده کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نحوه مصرف تخم گشنیز و لاغری با گیاهان دارویی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-لاغری-با-گیاهان-دارویی/"><img class="alignnone wp-image-142120 size-full" title="تخم گشنیز , گشنیز و لاغری , گشنیز لاغری , گشنیز برای لاغری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/تخم-گشنیز-و-لاغری-2.jpg" alt="تخم گشنیز , گشنیز و لاغری , گشنیز لاغری , گشنیز برای لاغری" width="360" height="269"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">برای درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/toothache" title="درد دندان" target="_blank" class="csslink">درد دندان</a> تخم گشنیز بجوید. جالب است بدانید که تخم گشنیز ادرار آور و قاعده اور است. همچنین در ازدیاد شیر مادر تاثیر بسزایی دارد. سوپ آب مرغ و گشنیز تازه برای درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-cold" title="سرماخوردگی" target="_blank" class="csslink">سرماخوردگی</a> و رفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a> بسیار مناسب است. همچنین عرق گشنیز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشار خون" target="_blank" class="csslink">فشار خون</a> را کم می کند و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" title="سوء هاضمه" target="_blank" class="csslink">سوء هاضمه</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bloat" title="نفخ" target="_blank" class="csslink">نفخ</a> معده را بعد از خوردن غذا می کاهد . برای درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> صورت عرق گشنیز میل کنید . به گزارش آسان طب برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="درمان بواسیر" target="_blank" class="csslink">درمان بواسیر</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" title="دیابت" target="_blank" class="csslink">دیابت</a> از عرق گشنیز استفاده کنید . ( خواص گشنیز )برای رفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" title="خستگی" target="_blank" class="csslink">خستگی</a> ، تقویت اعصاب ، مرگ باکتری ، شاد شدن ، افزایش اشتها ، تقویت قلب و روده از عرق گشنیز استفاده کنید</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-لاغری-با-گیاهان-دارویی/">گشنیز لاغری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/decoration-photos-model" title="سالاد" target="_blank" class="csslink">سالاد</a> سوزاننده چربی است فراموش نکنید! سالاد خود رابا کلم و کاهوی بیشترو سرکه سیب با روغن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sesame" title="کنجد" target="_blank" class="csslink">کنجد</a> غنی کنید. قبل ازورزش نصف قاشق چایخوری پودر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cumin" title="زیره سبز" target="_blank" class="csslink">زیره سبز</a> یا سیاه را داخل آب حل کرده میل کنید. ۵دقیقه قبل از مصرف غذا نفس عمیق کشیده یک شربت خنک و کم شیرین آب میل کنید.اشتهای شما نصف میشود. بعد از مصرف غذا سیب میل کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">اگر اوره خون دارید یک سوم استکان آبغوره را با یک قاشق چای خوری تخم گشنیز بخیسانید و سپس با آب بخورید . همچنین 5 گرم تخم گشنیز را در 300 سی سی آب بجوشانید ، صاف کرده و استنشاق کنید تا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-sinusitis-treated-and-how" title="سینوزیت" target="_blank" class="csslink">سینوزیت</a> تان درمان شود. اگر چشمتان می خارد با احتیاط یک قطره آب گشنیز در آن بریزید. جوشانده تخم گشنیز برای درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-concentration" title="غلظت خون" target="_blank" class="csslink">غلظت خون</a> مناسب است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-لاغری-با-گیاهان-دارویی/">گشنیز برای لاغری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">احتیاط: ۱) اول رژیم غذایی بگیرید وبعد از کاهش وزن شروع به ورزش جهت کاهش بیشتر وزن کنید درغیراینصورت شما دچار دیسک و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sciatica" title="سیاتیک" target="_blank" class="csslink">سیاتیک</a> خواهید شد. ۲) در هنگام <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a> و شیردهی اصلا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/regime-impotence" title="رژیم لاغری" target="_blank" class="csslink">رژیم لاغری</a> نگیرید چون به جنین و پوست وموی خود آسیب جدی می زنید.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تخم-گشنیز-و-لاغری-با-گیاهان-دارویی/">تخم گشنیز و لاغری</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-02-17T07:28:09+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص و فواید مصرف زردچوبه برای کبد در طب سنتی http://leehifanclub.mihanblog.com/post/243 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص و فواید مصرف <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/">زردچوبه برای کبد</a> در طب سنتی</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زردچوبه" href="http://www.jesarat.com/turmeric" target="_blank" rel="noopener">زردچوبه</a> برای کبد ,زردچوبه برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کبد چرب" href="http://www.jesarat.com/fatty-liver-fatty" target="_blank" rel="noopener">کبد چرب</a>,زردچوبه برای کبد مفید است,خواص زردچوبه برای کبد,فواید زردچوبه برای کبد,خواص زردچوبه برای کبد چرب,ایا زردچوبه برای کبد مفید است,خوردن زردچوبه برای کبد,فواید زردچوبه برای کبد چرب,زردچوبه کبد,زردچوبه کبد چرب,زردچوبه و کبد چرب,زردچوبه برای چربی کبد,زردچوبه برای درمان کبد چرب,زردچوبه درمان کبد چرب,خواص زردچوبه کبد,خواص زردچوبه بر کبد,خواص زردچوبه و کبد چرب,فواید زردچوبه بر کبد,آیا زردچوبه برای کبد مفید است,خوردن زردچوبه برای کبد چرب,مصرف زردچوبه برای کبد,زردچوبه کبد,زردچوبه و کبد,زردچوبه و چربی کبد,زردچوبه برای کبدچرب</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-137763 size-full" title="زردچوبه برای کبد , زردچوبه برای کبد چرب , زردچوبه برای کبد مفید است , خواص زردچوبه برای کبد" src="http://img.bisms.ir/2018/01/زردچوبه-برای-کبد-1.jpg" alt="زردچوبه برای کبد , زردچوبه برای کبد چرب , زردچوبه برای کبد مفید است , خواص زردچوبه برای کبد" width="360" height="239"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">زردچوبه یک ادویه معمولی در غذاهای جنوب آسیا می باشد . اما به غیر از پخت و پز ، این نیز یک درمان عالی و مطلوب برای مسائل بهداشتی بی شمار می باشدیک محقق طب سنتی با معرفی زرد چوبه به عنوان گیاهی با مزاج گرم و خشک گفت: «مصرف زردچوبه به مبتلایان به کبد چرب و خونریزی‌های گوارشی، سرطان کولون و آلزایمر توصیه می‌شود.» سلامت نیوز: نسخه طب سنتی برای درمان کبد چرب</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زردچوبه-بارداری-فشارخون">زردچوبه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی از ادویه های پرخاصیت هر آشپزخانه ای زردچوبه است.به یاد داشته باشید که زرد چوبه دارای خواص متعددی از جمله تمیز کردن کبد و کمک به درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="یرقان" href="http://www.jesarat.com/jaundice" target="_blank" rel="noopener">یرقان</a> است و امروز در بازار دارویی کانادا و آمریکا به صورت کپسول مورد استفاده قرار می‌گیرد.مخلوط یک قاشق غذاخوری زرد چوبه و یک قاشق انیسون ( بادیان رومی یا <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رازیانه" href="http://www.jesarat.com/fennel" target="_blank" rel="noopener">رازیانه</a> رومی ) و سرکه برای درمان یرقان بسیار مفید است، ضمن این که گرفتگی و انسداد صدا را برطرف می‌ نماید و مفید می باشد.این ادویه به دلیل آنتی اکسیدان بودن برای پیشگیری از سرطان بسیار مناسب است<br> </span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86"><img class="wp-image-19257 size-full aligncenter" title="زردچوبه ، خواص زردچوبه , زردچوبه و لاغری , زردچوبه و موهای زائد" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Turmericbisms.ir-1.jpg" alt="زردچوبه ، خواص زردچوبه , زردچوبه و لاغری , زردچوبه و موهای زائد" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در واقع اگر <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دندان درد" href="http://www.jesarat.com/toothache" target="_blank" rel="noopener">دندان درد</a> دارید، زرد چوبه را بجوید تا درد را تسکین دهد. زردچوبه بهترین داروی ضد تورم می باشد.بهتر است بدانید که برای خشک کردن زخم‌ها و رفع درد آنها می‌توان گرد خشک زردچوبه را روی آنها ریخت، زرد چوبه بادشکن، تصفیه کننده خون، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تب" href="http://www.jesarat.com/fever" target="_blank" rel="noopener">تب</a> بر و انرژی زا می باشد.جالب است بدانید که از زردچوبه برای درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کمر درد" href="http://www.jesarat.com/back-ache" target="_blank" rel="noopener">کمر درد</a> پشت درد و سینه درد، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">اسهال</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اسهال خونی" href="http://www.jesarat.com/bloody-diarrhea" target="_blank" rel="noopener">اسهال خونی</a> به صورت دم کرده نیز استفاده می‌ گردد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/"><strong>زردچوبه برای کبد</strong></a></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زردچوبه گیاهی از خانواده <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زنجبیل" href="http://www.jesarat.com/zanjebil" target="_blank" rel="noopener">زنجبیل</a> است که در اکثر مناطق دنیا کاربرد دارد.این گباه در کشور هند، بیشترین کاربرد را دارد. <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رنگ" href="http://www.jesarat.com/colors" target="_blank" rel="noopener">رنگ</a> زرد زردچوبه به دلیل ماده ای به نام کورکومین است که سبب تحریک صفرا می شود. در این مطلب قصد داریم شما را با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چای" href="http://www.jesarat.com/tea" target="_blank" rel="noopener">چای</a> زردچوبه و فواید بی نظیر آن آشنا نماییم.&nbsp; کاهش <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کلسترول" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" target="_blank" rel="noopener">کلسترول</a> خون، افزایش ایمنی بدن، بهبود گردش خون، روشن شدن رنگ پوست، پیشگیری از ایجاد لخته در اندام های داخلی بدن و تصفیه خون، از دیگر فواید چای زردچوبه هستند.&nbsp;&nbsp; مطالعات محققان دانشکده <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پزشکی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" target="_blank" rel="noopener">پزشکی</a> هاروارد نشان می دهد که چای زردچوبه بهترین ماده غذایی برای سم زدایی از کبد است.&nbsp; به دلیل مواد شیمیایی و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آفت" href="http://www.jesarat.com/ras" target="_blank" rel="noopener">آفت</a> کش ها در مواد غذایی و محیط زیست، کبد به مرور زمان غرق در مسمومیت می شود. مسمومیت کبد معمولا با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سردرد" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" target="_blank" rel="noopener">سردرد</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سوء هاضمه" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" target="_blank" rel="noopener">سوء هاضمه</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نفخ" href="http://www.jesarat.com/bloat" target="_blank" rel="noopener">نفخ</a> شکم، افزایش وزن، لکه های کبدی، سوزش سر دل و مشکلات کیسه صفرا همراه است.&nbsp; مطالعات نشان می دهد که چای زردچوبه، یکی از مهمترین روش های سم زدایی از کبد است. این ماده، کیسه صفرا را تحریک می کند و سبب تولید صفرا می شود. کبد از مایع صفرا برای سم زدایی استفاده می کند.&nbsp; زردچوبه گیاهی از خانواده زنجبیل است و در برخی از کشورها مانند هند، بیشترین کاربرد را دارد. رنگ زرد زردچوبه به دلیل ماده ای به نام کورکومین است که سبب تحریک صفرا می شود. معمولا برای تهیه چای زردچوبه از زردچوبه تازه، زنجبیل تازه، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فلفل سیاه" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" target="_blank" rel="noopener">فلفل سیاه</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دارچین" href="http://www.jesarat.com/cinnamon" target="_blank" rel="noopener">دارچین</a>، شیر <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نارگیل" href="http://www.jesarat.com/coconut" target="_blank" rel="noopener">نارگیل</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عسل" href="http://www.jesarat.com/honey" target="_blank" rel="noopener">عسل</a> استفاده می شود که هریک خواص فوق العاده ای دارند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-137765 size-full" title="زردچوبه برای کبد , زردچوبه برای کبد چرب , زردچوبه برای کبد مفید است , خواص زردچوبه برای کبد" src="http://img.bisms.ir/2018/01/زردچوبه-برای-کبد-3.jpg" alt="زردچوبه برای کبد , زردچوبه برای کبد چرب , زردچوبه برای کبد مفید است , خواص زردچوبه برای کبد" width="360" height="256"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">با وجود این که زردچوبه در حال حاضر نام درمان انواع بیماری ها و مشکلات فیزیکی را دارد اما باز اینکه چگونه می تواند در تقویت عملکرد مغز موثر باشد یک راز است که تاکنون کسی به آن دست نیافته است .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/"><strong>زردچوبه برای کبد چرب</strong></a></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ۱- زردچوبه تازه: دارای خواص ضد التهابی قوی است و می تواند به درمان اختلالات گوارشی، رفع <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تهوع" href="http://www.jesarat.com/vomit/" target="_blank" rel="noopener">تهوع</a> و گاز روده کمک کند. ۲- زنجبیل تازه: به همراه زردچوبه، بهترین ترکیب برای کمک به التیام درد مفاصل و درمان مشکلات تنفسی است. ۳- فلفل سیاه، غنی از ویتامین C است و خواص ضد سرطانی دارد، به علاوه سبب کاهش وزن می شود. ۴- دارچین، دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهاب است. ۵- شیرنارگیل، چربی سالم موجود در شیر نارگیل به جذب زردچوبه کمک می کند.&nbsp; ۶- عسل، سرشار از انواع <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آنزیم" href="http://www.jesarat.com/enzyme" target="_blank" rel="noopener">آنزیم</a>، ویتامین و مواد معدنی است. </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-137764 size-full" title="زردچوبه برای کبد , زردچوبه برای کبد چرب , زردچوبه برای کبد مفید است , خواص زردچوبه برای کبد" src="http://img.bisms.ir/2018/01/زردچوبه-برای-کبد-2.jpg" alt="زردچوبه برای کبد , زردچوبه برای کبد چرب , زردچوبه برای کبد مفید است , خواص زردچوبه برای کبد" width="360" height="240"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">ماده فعال زردچوبه که کورکومین نام دارد می تواند در آینده یک وعده بزرگ برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان آلزایمر" href="http://www.jesarat.com/alzheimers" target="_blank" rel="noopener">درمان آلزایمر</a> باشد . یکی از علل اصلی این بیماری ، داشتن پلاکت های بتای آمیلوئید است که می تواند مغز را تقویت کند .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/"><strong>زردچوبه برای کبد مفید است</strong></a></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاهش کلسترول خون، افزایش ایمنی بدن، بهبود گردش خون، روشن شدن رنگ پوست، پیشگیری از ایجاد لخته در اندام های داخلی بدن و تصفیه خون، از دیگر فواید چای زردچوبه هستند. کبد یکی از اندام های بزرگ سمت راست شکم است که حدود ۱.۳۶ کیلوگرم وزن دارد. مهمترین وظیفه کبد، فیلتر کردن خونی است که از دستگاه گوارش وارد کبد می شود و قرار است در سراسر بدن جریان یابد. تمام مواد سمی و مضر خون در کبد جدا می شوند. کبد با تولید صفرا، چربی غذا را تجزیه کرده و آن را تبدیل به انرژی می کند. ذخیره قند بدن نیز به عهده کبد است.&nbsp; </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-137766 size-full" title="زردچوبه برای کبد , زردچوبه برای کبد چرب , زردچوبه برای کبد مفید است , خواص زردچوبه برای کبد" src="http://img.bisms.ir/2018/01/زردچوبه-برای-کبد-4.jpg" alt="زردچوبه برای کبد , زردچوبه برای کبد چرب , زردچوبه برای کبد مفید است , خواص زردچوبه برای کبد" width="360" height="259"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">تحقیقات اخیر نشان می دهد که کورکومین توانایی جلوگیری از ایجاد چنین پلاکت در حدود 40% دارد . به این دلیل باعث می شود که زردچوبه یکی از روش های ممکن برای درمان بیماری آلزایمر باشد .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/"><strong>خواص زردچوبه برای کبد</strong></a></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حقایقی در مورد کبد:&nbsp; – کبد بزرگترین ارگان داخلی بدن است.&nbsp; – بیش از ۵۰۰ عملکرد حیاتی بدن، از جمله مبارزه با انواع ویروس و عفونت به عهده کبد است.&nbsp; – کبد با تولید پروتئین و هورمون در سراسر بدن، نقش مهمی را در حفظ سطح نرمال قند خون ایفا می کند.&nbsp; – کبد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنها" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" target="_blank" rel="noopener">تنها</a> عضوی است که می تواند خود را بازسازی (ترمیم) کند؛ به همین دلیل است که افراد می توانند بخشی از کبد خود را اهدا کنند.&nbsp; – کبد حدود ۱۰ درصد از جریان خون را مصرف می کند و در هر دقیقه حدود دو لیتر خون پمپاژ می کند.&nbsp; متاسفانه بیماری های کبدی با هیچ علامت ظاهری همراه نیستند و بیمار زمانی از آن مطلع می شود که کار از کار گذاشته است. <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان" href="http://www.jesarat.com/cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان</a> کبد، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نارسایی کبد" href="http://www.jesarat.com/liver-failure" target="_blank" rel="noopener">نارسایی کبد</a>، سیروز، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="هپاتیت" href="http://www.jesarat.com/hepatitis" target="_blank" rel="noopener">هپاتیت</a> و هموکروماتوز شایع ترین مشکلات کبد هستند.&nbsp; انواع سبزیجات، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گریپ فروت" href="http://www.jesarat.com/grapefruit" target="_blank" rel="noopener">گریپ فروت</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گردو" href="http://www.jesarat.com/walnut" target="_blank" rel="noopener">گردو</a>، لیمو، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آووکادو" href="http://www.jesarat.com/avocado" target="_blank" rel="noopener">آووکادو</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چای سبز" href="http://www.jesarat.com/green-tea" target="_blank" rel="noopener">چای سبز</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سیر" href="http://www.jesarat.com/garlic" target="_blank" rel="noopener">سیر</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چغندر" href="http://www.jesarat.com/beetroot" target="_blank" rel="noopener">چغندر</a>، سبزیجات با برگ های سبز پررنگ و زردچوبه مهمترین غذاهایی هستند که کبد را سالم نگه می دارند.&nbsp; در ادامه نتایج این تحقیقات آمده است که استفاده از غذاهای آماده و حاضری، الکل و سیگار، روغن و غذاهای سرخ کرده و عدم تحرک، مهمترین دلایل آسیب به کبد هستند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b6%d8%b1/">زردچوبه در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زردچوبه یکی از ادویه‌های بسیار مقوی و مفید برای سلامت بدن است، اما با وجود همه مزایای این ادویه هندی، مصرف بیش از حد آن می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیاندازد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زردچوبه، که به نام کورکومه لانگا نیز شناخته می شود، گیاهی است که در درجه اول در هند رشد می کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از ریشه این گیاه در داروها و مواد غذایی استفاده می شود. گاهی نیز مکملی از این گیاه به شکل پودر، عصاره یا کپسول تهیه شده و برای درمان امراض مختلف استفاده می شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;درست است که این ادویه ضد التهابی است و برای درمان بیماری های ناشی از التهاب مفید است. اما مصرف بیش از حد آن می تواند موجب <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درد معده" href="http://www.jesarat.com/stomach-ache" target="_blank" rel="noopener">درد معده</a> و سوزش سر دل شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طبق اعلام سایت Medline Plus، زردچوبه در طب سنتی آسیایی کاربرد زیادی دارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این ادویه برای درمان مشکلات گوارشی استفاده می شود و خواص ضد التهابی آن برای درمان زخم ها و کاهش علائم <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آرتریت" href="http://www.jesarat.com/arthritis" target="_blank" rel="noopener">آرتریت</a> مفید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای زنان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بارداری" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">بارداری</a> که مشکلات هضم را تجربه می کنند، ممکن است مصرف زردچوبه یک درمان طبیعی جذاب باشد.</span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b6%d8%b1/"><img class="aligncenter" title="زردچوبه در بارداری , خواص زردچوبه در بارداری , مزایای مصرف زردچوبه در بارداری , مصرف زردچوبه در بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a5c70b213693_bisms.ir-2018-01-15.jpg" alt="زردچوبه در بارداری , خواص زردچوبه در بارداری , مزایای مصرف زردچوبه در بارداری , مصرف زردچوبه در بارداری" width="350" height="232"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با توجه به گزارش مرکز پزشکی دانشگاه مریلند، زردچوبه هنگامی که برای تهیه غذا استفاده می شود، برای خانم باردار ایمن است.البته بهتر است در مورد هر چیزی که از مصرف آن در حاملگی مطمئن نیستید با پزشکتان مشورت کنید.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8/">زردچوبه برای کبد</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-04T21:47:00+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص زالزاک در بارداری http://leehifanclub.mihanblog.com/post/242 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>عوارض و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/عوارض-و-خواص-زالزاک-در-بارداری/">خواص زالزاک در بارداری</a> و طب سنتی </strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>عوارض و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" title="خواص زالزاک در بارداری" target="_blank" class="csslink">خواص زالزاک در بارداری</a> و طب سنتی در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9" title="زالزالک" target="_blank" class="csslink">زالزالک</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a> , خواص زالزالک در دوران بارداری,خواص زالزالک برای بارداری,زالزالک در طب سنتی,زالزالک طب سنتی,خواص زالزالک در طب سنتی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>عوارض و خواص زالزاک در بارداری و طب سنتی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/عوارض-و-خواص-زالزاک-در-بارداری/"><img class="alignnone wp-image-139794 size-full" title="خواص زالزالک در بارداری , خواص زالزالک در دوران بارداری , خواص زالزالک برای بارداری , زالزالک در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2.jpg" alt="خواص زالزالک در بارداری , خواص زالزالک در دوران بارداری , خواص زالزالک برای بارداری , زالزالک در طب سنتی" width="360" height="302"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به عوارض و خواص زالزاک در بارداری و طب سنتی می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">زالزالک گیاهی از خانواده رز است که سرشار از ویتامین‌های گروه B و ویتامین C می‌باشد. زالزالک یکی از گیاهان دارویی بسیار قدیمی در اروپا است. گل، برگ و میوه زالزالک همگی مصارف درمانی دارند. مواد شیمیایی موثر موجود در زالزالک عبارت‌اند: از فلاوونوئیدها، آنتوسیانیدین‌ها، پروآنتوسیانیدین‌ها و … که همگی از آنتی‌اکسیدان‌های بسیار موثر و قوی می‌باشند که <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" title="حساسیت" target="_blank" class="csslink">حساسیت</a> رگ‌های خونی را کاهش می‌دهند و از آسیب عوامل مخرب ایجادکننده اکسیداسیون (مانند آلودگی‌ها، دود سیگار، مواد شیمیایی موجود در غذاها و…) در رگ‌ها جلوگیری می‌کنند. سلامت نیوز: از خواص شگفت‌انگیز زالزالک چقدر می‌دانید؟</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/عوارض-و-خواص-زالزاک-در-بارداری/">خواص زالزالک در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص زالزالک ( کویج ) : زالزالک ( کویج ) ؛ داراى مواد معدنى گوناگون، ویتامین ها، مقدار زیادى تانن و کلسیم ، ترشى آلى ، پکتین ، مازو ، اسید تارتریک ، اسید مالیک ، روغن چرب، قندهاى گلوکز، فروکتوز است. بسیار قابض و در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" title="درمان اسهال" target="_blank" class="csslink">درمان اسهال</a> خونی مؤثر است. براى تقویت قلب و معده بسیار توصیه شده است. برای معالجه بیماران مبتلا به فعالیت نامنظم قلب کاربرد دارد. در مواقع کم خونى و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tuberculosis" title="سل" target="_blank" class="csslink">سل</a> اثر خوبی دارد. برای روماتیسمى ها و مبتلایان به ورم روده مفید است. اشتها را زیاد مى کند. جهت درمان قطره قطره آمدن ادرار توصیه شده است. شربت زالزالک همراه با شکر سرخ ، براى رفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" title="سردرد" target="_blank" class="csslink">سردرد</a> شدید مفید است. گل زالزالک ، ضد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" title="تشنج" target="_blank" class="csslink">تشنج</a> بوده و حرکات نامنظم قلب را تنظیم مى کند. داروى مفید و خاصى بر ضد تپش قلب و ضربان شدید آن است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>عوارض و خواص زالزاک در بارداری و طب سنتی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-139793" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1.jpg" alt="خواص زالزالک در بارداری , خواص زالزالک در دوران بارداری , خواص زالزالک برای بارداری , زالزالک در طب سنتی" width="360" height="233"></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">زالزالک برای برطرف کردن مشکلات قلبی خفیف مناسب است. عصاره برگ‌ها، گل و میوه این گیاه باعث افزایش انقباض ماهیچه‌های قلبی و ضربان قلب می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد مصرف زالزالک باعث افزایش جریان خون و بهبود دردهای آنژینی (درد در ناحیه قفسه سینه) می‌گردد؛ زیرا علت دردهای آنژینی عدم دریافت خون سرشار از اکسیژن توسط قلب است؛ و مواد شیمیایی موثر موجود در زالزالک با افزایش جریان خون عروق کرونر قلبی، اکسیژن مورد نیاز این سلول‌ها را تامین و از این دردها جلوگیری می‌کنند. در ضمن زمانی که قلب توانایی خود برای پمپاژ خون به سمت اعضای بدن را از دست می‌دهد که در اکثر مواقع به علت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack" title="سکته قلبی" target="_blank" class="csslink">سکته قلبی</a> می‌باشد، مصرف زالزالک بسیار مناسب است. سلامت نیوز: از خواص شگفت‌انگیز زالزالک چقدر می‌دانید؟</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/عوارض-و-خواص-زالزاک-در-بارداری/">خواص زالزالک در دوران بارداری</a></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دارای خواص زیاد کننده اشتها می باشد.زالزالک برای درمان قطره قطره آمدن ادرار توصیه شده است.اصولا شربت زالزالک همراه با شکر سرخ ، براى رفع سردرد شدید مفید می باشد.به علت آنکه زالزالک دارای مواد سمی نیز هست، زنان باردار یا شیرده نبایستی از این ماده خوردنی استفاده کنند. به گزارش نی نی سرچ، اگرچه مصرف میوه زالزالک منجر به کاهش <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشار خون" target="_blank" class="csslink">فشار خون</a>، کاهش قند خون و تنظیم ضربان قلب افراد عادی می شود، با این حال مصرف آن در دوران شیردهی و بارداری ممنوع است.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/عوارض-و-خواص-زالزاک-در-بارداری/">خواص زالزاک در بارداری</a></strong></span></h1> text/html 2017-09-29T08:56:55+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد دلتنگی http://leehifanclub.mihanblog.com/post/241 <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعرهایی در وصف دلتنگی</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بی هیچ نام</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">می آیی </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">اما تمام نام های جهان باتوست</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">وقت غروب نامت </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دلتنگی ست</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">وقتی شبانه چون روحی عریان می آیی </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">نام تو وسوسه است</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">زیر درخت سیب نامت</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">حواست</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">و چون به ناگزیر </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">با اولین نفس که سحر می زند </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">می گریزی </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">نام گریزناکت </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">رویاست…</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">اشعار زیبا در وصف دلتنگی</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">به تصویر زیبای تو نگاه می کنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">و مهربانی ات …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که حتی از پشت قاب شیشه ای هم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">به من لبخند می زند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دلتنگی ات</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">رودخانه ای ست</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که به دریا نمی رسد…!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر درباره دلتنگی</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">در صدا کردنِ نام تو</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">یک “کجایی؟” پنهان است…</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">یک “کاش می بودی”</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">یک “کاش باشی”</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">یک “کاش نمی رفتی”</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">من نامِ تو را</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">حذف به قرینهء این همه دلتنگی و پرسش</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">صدا می زنم … </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر درباره دلتنگی و تنهایی</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو را می جویم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میان تمام واژه هایی که بوی دلتنگی تو را می دهند</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میان سکوت این خیابانی که روزی خیابان عشق می خواندیش !</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میان این دل به خون نشسته …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اما اینجا هیچ نشانی از تو نیست!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بعد از رفتنت حتی غبار راهت را با خود برده ای!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من تو را با دستان خویش</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در سکوت و تاریکی&nbsp; شب</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به خواب عشق سپرده ام</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و این خواب زده ی مجنون را راهی کرده ام</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">راهی همان خیابان&nbsp; عشق …!</span></p><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C" data-mce-style="color: #ff0000;">شعر در مورد دلتنگی</a></strong></span></h1> text/html 2017-09-21T17:40:41+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی عکس پروفایل شاد http://leehifanclub.mihanblog.com/post/240 <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس برای پروفایل شاد 2015</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><img class="alignnone wp-image-122262 size-full" title="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/photos-profile-happy-92.jpg" alt="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" width="333" height="394"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس برای پروفایل شاد 20</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><img class="alignnone wp-image-122263 size-full" title="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/photos-profile-happy-93.jpg" alt="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" width="333" height="328"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس برای پروفایل شاد سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><img class="alignnone wp-image-122264 size-full" title="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/photos-profile-happy-94.jpg" alt="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" width="333" height="315"></a></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس پروفایل شاد</a></strong></span></h1> text/html 2017-09-20T14:08:44+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد خداحافظی http://leehifanclub.mihanblog.com/post/239 <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c/">شعر برای خداحافظی رسمی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گفتی محبت کن برو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">باشد خداحافظ ولی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رفتم که تو باور کنی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دارم محبت می کنم . . .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c/">شعر خداحافظی کودکانه</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگه گفتم خداحافظ، نه اینکه رفتنت ساده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نه اینکه می­شه باور کرد دوباره آخر جاده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رویاها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بدونی بی تو و با تو همینه رسم این دنیا</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c/">شعر خداحافظی کودکان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خدا حافظ گل لادن تموم عاشقا باختند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ببین گریه هام از عشق چه زندونی برام ساختن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خدا حافظ گل پونه گل تنهای بی خونه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">لا لایی ها دیگه خوابی به چشمونم نمی شونه</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c/">شعر خداحافظ کودکانه</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو این رویای سر در گم خدا حافظ گل گندم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو هم بازیچه ای بودی تو دست سرد این مردم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خدا حافظ گل پونه که بارونی نمیتونه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طلسم رو بر داره از این پاییز دیوونه</span></p><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c/" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c/" data-mce-style="color: #ff0000;">شعر در مورد خداحافظی</a></strong></span></h1> text/html 2017-09-08T06:53:53+01:00 leehifanclub.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد تنهایی http://leehifanclub.mihanblog.com/post/237 <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر تنهایی و غربت</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رفتی و ندیدی که چه محشر کردم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با اشکتمام کوچه را تر کردم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وقتی که شکست بغض تنهایی من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وابستگی ام را به تو باور کردم</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر تنهایی در غربت</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میزنم کبریت بر تنهایی ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا بسوزد ریشه بیتابی ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میروم تا هر چه غم پارو کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خانه ام را باز هم جارو کنم</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر غمگین تنهایی کوتاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تنهاییم را به گردن هیچکس نمی اندازم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گردن هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد !</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر غمگین تنهایی جدید</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل آتیش تو صحرا / یا که طوفان تو دریا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل ظلمت توی شب ها / جون به لب موندم و تنها</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر تنهایی و غمگین</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پیش روی من تا چشم یاری میکند دریاست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این ساحل که من افتاده ام خاموش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غمم دریا ، دلم تنهاست</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر های غمگین تنهایی کوتاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غربت آن نیست که تنها باشی / فارغ از فتنه ی فردا باشی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غربت آن است که چون قطره ی آب / در به در ، در پی دریا باشی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غربت آن است که مثل من و دل / در میان همه کس یکه و تنها باشی</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر عاشقانه غمگین تنهایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وقتی که تنهایی میاد ، حس می کنم که بی کسم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ثانیه ها نمی گذرن ، هیچ موقع فردا نمیآد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلم دیگه زندگی رو با اینهمه درد نمیخواد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر های تنهایی و غمگین</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر غمگین تنهایی خیانت</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاش میشد هیچکس تنها نبود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاش میشد دیدنت رویا نبود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گفته بودی باتو میمانم ولی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رفتی و گفتی که اینجا جا نبود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر خیلی غمگین تنهایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاش بودی و دلم تنها نبود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا اسیر غصه ی فردا نبود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاش بودی تا برای قلب من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زندگی اینگونه بی معنا نبود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دانلود شعر غمگین تنهایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با من حرف بزن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من تنها تنهایی هستم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که جز تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کسی‌ نمی تواند شریک تنهاییم باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با من حرف بزن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که من تنها صدایی هستم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که بی‌ تو در سکوت خود خیره می‌‌شوم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با من حرف بزن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که روزگارم نه که نمی گذرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که تمام دنیای من بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر کوتاه تنهایی غمگین</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">هر چقدر هم که بگوییم:</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">مردها فلان</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">زن ها فلان</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">یا تنهایی خوب است</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">و دنیا زشت است؛</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">آخرش روزی قلبت</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">برای کسی تندتر می زند…!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر کوتاه تنهایی جدید</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو اگر می دانستی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که چه زخمی دارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که چه دردی دارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خنجر از دست عزیزان خوردن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از منِ خسته نمی پرسیدی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آه ای مَرد چرا تنهایی..؟</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر کوتاه تنهایی عاشقانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جای تو خالی ست!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در تنهایی هایی که مرا&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا عمیق ترین دره های بی قراری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;می کشانند&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جای تو خالی ست&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در سردترین شبهایی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که لبخند های مهربانی را به تبعید می برند…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جای تو خالی ست&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در دریغ نا مکرری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که به پایان رسیدن را فریاد می کنند&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جای تو خالی ست&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در هر آن نا کجایی!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که منم …</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر کوتاه تنهایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">تو می روی</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">این شهر غریب تر از هر روز</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">آلوده تر از تنهایی</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">آدم هایش </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">در پشت یک پنجره پر از انتظار</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">خفه می شوند</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">تو می روی</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">دلتنگی</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">خودش را توی کافه ها</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">دود می کند</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">تو می روی</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">و شهر و پنجره ها و آدم ها را</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">روی آخرین سطر این شعر</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">حلق آویز می کنی</span><span dir="ltr">.</span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر های تنهایی کوتاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یاد گرفته‌ام تنهایی را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماهرانه پشت روزنامه‌ای</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پنهان کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اما از مهتاب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که بوی شانه‌های تو می‌داد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چیزی را نمی‌توان پنهان کرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر از تنهایی کوتاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسانتر است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر درباره تنهایی کوتاه</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تنهایی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">مهربانم کرده است</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">شبیه سربازی که</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">از روی برجک دیده بانی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">برای تک تیرانداز آن سوی مرز</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">دست تکان می دهد</span><span dir="ltr">…</span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر نو کوتاه تنهایی</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">نگو که تنهایی ام را از بر می‌خوانی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">یا شبم را از صبح می‌تکانی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">نمی‌توانی…</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تو دوری</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">مشکلی نیست</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">من همانم که برای دیدن لبخندت</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دنیا را قلقلک می‌دهم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;<span lang="FA">بگذار جهان به من بخندد</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تماشای لبخندت </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">آبروی من است…</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">آماده باش!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر تنهایی و غربت</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دیر شده، می دانم!</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">باید بیایم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">باران را در چشم هایت بند بیاورم؛</span><span dir="ltr">&nbsp;</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">به قلبت نفوذ کنم و</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">خاطره ی سالها تنهایی ات را پاک کنم!</span><span dir="ltr">&nbsp;</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">باید هر چه عشق دارم </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">به پایت بریزم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بعد از تو </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">هیچ حسّی به دردِ من نخواهد خورد…!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C">شعر تنهایی غربت</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">آنقدر که دنیا را ریاضی می بینی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">محاسبه بلد نیستم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بگو چقدر می ارزد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">شکوفه ای که رو به تنهایی این اتاق</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تبسم کرده؟</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چقدر ضرب و تقسیم لازم است</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تا بشود شر فاصله ها را</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">از روی زمین کم کرد؟</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بگو هر صد کیلومتر چقدر می سوزاند</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">پرنده ای که</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">راه لانه اش را گم کرده؟</span></p><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C" data-mce-style="color: #ff0000;">شعر در مورد تنهایی</a></strong></span></h1>